Асистенти

Ченчевой Володимир Віталійович

Chenchevoi

асистент

1986 р.н., Україна

 

В 2008 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Основний напрям наукової діяльності – поліпшення експлуатаційних характеристик генеруючих систем. З 2011 року працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Алєксєєва Юлія Олександрівна

Alekseeva

асистент

1983 р.н., Україна

 

У 2006 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Основний напрям наукової діяльності – розробка і дослідження енергоресурсозберігаючих систем підвищення керованості насосних комплексів. З 2006 року працює в КНУ асистентом кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Зачепа Наталія Василівна

 

старший викладач
к.т.н.

1985 р.н., Україна

ID: 0000-0003-0365-5320

В 2007 році закінчила Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та отримала диплом магістра з відзнакою.У 2016 році закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи, та одночасно працювала асистентом кафедри «Систем автоматичного керування і електроприводу». У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин» за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці в ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Київ.
За результатами роботи опубліковано 11 наукових статей, 5 з яких – в міжнародній базі цитування Scopus, та 17 тез доповідей, опубліковано 1 заявка на корисну модель та 2 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; видано 16 методичних розробок.

Ковальчук Вікторія Григорівна

асистент

 

В 2008 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 8.092204 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та отримала диплом з відзнакою. Захистила магістерську роботу на тему «Дослідження керованості електромеханічної системи гідротранспортного комплексу з регульованим електроприводом насосу» з оцінкою «відмінно» та отримала кваліфікацію наукового співробітника з електромеханіки. З 2008 р. по 2012 р. навчалась у денній аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. З 2013 р. працює н на кафедрі, викладає дисципліни „Енергетичні процеси в електромеханічних системах”, „Математичне моделювання процесів та систем”, „Математичні методи моделювання”, "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”

Руденко Микита Андрійович

Rykova

навчальний майстер / асистент

 

У 2012 році закінчив магістратуру на кафедрі Електронної апаратури факультету Електронної та комп'ютерної інженерії за напрямом «Біомедичні системи та апарати». У жовтні 2012 р вступив до аспірантури на кафедру Системи автоматизованого управління та електроприводу Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. На даний момент темою дисертаційної роботи є «Система ідентифікації параметрів двигунів з використанням середовища псевдополігармонічних сигналів». Робота ведеться в напрямку визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з урахуванням ефекту витіснення струму в роторі. У 2015 році закінчив навчання в аспірантурі і на даний момент займається підготовкою і оформленням своєї дисертаційної роботи.