Асистенти

Ченчевой Володимир Віталійович

Chenchevoi

асистент

1986 р.н., Україна

 

В 2008 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Основний напрям наукової діяльності – поліпшення експлуатаційних характеристик генеруючих систем. З 2011 року працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Алєксєєва Юлія Олександрівна

Alekseeva

асистент

1983 р.н., Україна

 

У 2006 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Енергетичний менеджмент». Основний напрям наукової діяльності – розробка і дослідження енергоресурсозберігаючих систем підвищення керованості насосних комплексів. З 2006 року працює в КНУ асистентом кафедри Систем автоматичного керування та електропривода.

Романенко Світлана Степанівна

Romanenko_Svасистент

1970 р.н., Україна

 

У 1993 році закінчила Харківський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництва, отримала кваліфікацію – інженер з автоматизації. У 2008 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний інститут інтелектуальної власності», отримала кваліфікацію – професіонал з інтелектуальної власності. З 1993 по 1996 роки навчалася в аспірантурі Кременчуцької філії Харківського політехнічного університету за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів і виробництва».

З 2008 року – асистент кафедри систем автоматичного управління і електропривода. Основний напрям наукової діяльності – винахідництво, як наукова складова підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей.

У 2015 року пройшла підвищення кваліфікації на базі науково-навчального Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ (м. Кременчук).

Має близько 40 наукових публікацій, з них 1 – патент на корисну модель, 6 свідоцтв на авторський твір, 2 навчальні посібника, 6 статей у фахових виданнях та близько 10 методичних розробок з дисциплін, що викладає.

Зачепа Наталія Василівна

Zachepa_Nасистент

1985 р.н., Україна

 

ID: 0000-0003-0365-5320

В 2007 році закінчила Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та отримала диплом магістра з відзнакою.. З 2007 по 2009 роки навчається в аспірантурі з відривом від виробництва, та працює асистентом за сумісництвом на кафедрі. З 2009 по 2014 роки займає посаду фахівця ІІ категорії Навчально-наукового центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ, а з 2014 року – поновлена в аспірантуру на другий рік підготовки з відривом від виробництва кафедри «Систем автоматичного керування та електропривода» за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи. Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем захисту та контролю робочих та аварійних режимів автономних електромеханічних системи із асинхронними генераторами. Науковий керівник – Сергієнко С.А.

Ноженко Вікторія Юріївна

Nojenko

асистент

 

У 2010 році закінчила магістратуру Кременчуцького державного університету ім. Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

З 2012 по 2015 рік навчалася в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи.

З 2015 року лаборант кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод».

Має більше 30 наукових публікацій.

Основний наукових напрям – дослідження пускових режимів електроприводу вібраційних машин.

Бойко Лілія Григорівна

Rykova

провідний фахівець / асистент

 

В 1991 р. закінчила Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. Макаренка, 1996 - 2002 р. – період навчання в Кременчуцькому державному політехнічному університеті, зі спеціальності «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», отримала кваліфікацію «інженер-електромеханік», в період 2003 - 2005 р. працювала в деканаті факультету природничих наук, з 2005 р. – асистент кафедри САУЕ ІЕЕСУ КрНУ, з 2006р. – асистент кафедри СЕЕМ ІЕЕСУ, з 2011 р. – асистент кафедри САУЕ, з 2014 р. – провідний фахівець кафедри САУЕ.

Основні обов’язки на кафедрі: відповідальна за дипломування студентів всіх форм навчання, за виробничу практику, за працевлаштування студентів – випускників, за прес - центр ІЕЕСУ, виконуючи обов’язки кореспондента.

Ковальчук Вікторія Григорівна

Kovalchuk

навчальний майстер / асистент

 

В 2008 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 8.092204 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» та отримала диплом з відзнакою. Захистила магістерську роботу на тему «Дослідження керованості електромеханічної системи гідротранспортного комплексу з регульованим електроприводом насосу» з оцінкою «відмінно» та отримала кваліфікацію наукового співробітника з електромеханіки. З 2008 р. по 2012 р. навчалась у денній аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. З 2013 р. працює навчальним майстром та асистентом за сумісництвом кафедри систем автоматичного управління та електропривода, викладає дисципліни „Енергетичні процеси в електромеханічних системах”, „Математичне моделювання процесів та систем”, „Математичні методи обчислення на ЕОМ”, „Системи енергоресурсозбереження”.

Руденко Микита Андрійович

Rykova

навчальний майстер / асистент

 

У 2012 році закінчив магістратуру на кафедрі Електронної апаратури факультету Електронної та комп'ютерної інженерії за напрямом «Біомедичні системи та апарати». У жовтні 2012 р вступив до аспірантури на кафедру Системи автоматизованого управління та електроприводу Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління. На даний момент темою дисертаційної роботи є «Система ідентифікації параметрів двигунів з використанням середовища псевдополігармонічних сигналів». Робота ведеться в напрямку визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з урахуванням ефекту витіснення струму в роторі. У 2015 році закінчив навчання в аспірантурі і на даний момент займається підготовкою і оформленням своєї дисертаційної роботи.