На  сайт КрНУ             

Навчальні аудиторії

Навчальна лабораторія теорії електропривода (ауд. 1110 а)

1110a_1

Лабораторія теорії електропривода включає в свій склад дев’ять комп'ютеризованих лабораторних стендів:

 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження системи генератор-двигун;
 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження асинхронного двигуна з фазним ротором;
 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження асинхронного двигуна з короткозамкнутим ротором;
 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження двигуна постійного струму незалежного збудження;
 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження перехідних процесів асинхронного двигуна з фазним ротором і двигуна постійного струму незалежного збудження;
 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження системи тиристорний перетворювач-двигун постійного струму;
 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження двигуна постійного струму послідовного збудження;
 • комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження непрямого пуску асинхронного двигуна;
 • лабораторний стенд для дослідження релейно-контактної системи керування електроприводом постійного струму.

Навчальна лабораторія автоматизованого електропривода загальнопромислових механізмів (ауд. 1110 б)

1110b_1

Лабораторія автоматизованого електропривода загальнопромислових механізмів містить у своєму складі шість комп'ютеризованих лабораторних стендів:

 • Стенд № 1а Крановий електропривод змінного струму з магнітним контролером типу ТСА;
 • Стенд № 2а Крановий електропривод постійного струму з магнітним контролером типу П;
 • Стенд №3а Комп`ютеризований комплекс для дослідження режимів і характеристик асинхронного двигуна при параметричному керуванні;
 • Стенд №4а Фізична модель вантажного підйомника з мікропроцесорною системою керування;
 • Стенд №5а Частотно-регульований електропривод електроталі типу ТЭ100;
 • Стенд №6а Програмно-апаратний комплекс для вивчення технічних засобів та елементів АСУ ТП.

Навчальна лабораторія теорії автоматичного керуванняі моделювання електромеханічних процесів та систем (ауд. 2304)

2304_1

Лабораторія теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних процесів і систем призначена для дослідження принципів теорії автоматичного керування для лінійних та нелінійних систем; методів математичного моделювання електромеханічних процесів та систем; режимів роботи електромеханічних систем згідно підготовки фахівців за напрямами «Електромеханіка» та «Системна інженерія».

Лабораторія теорії автоматичного керування і моделювання електромеханічних систем знаходиться на 3-му поверсі навчального корпусу № 2 КрНУ ім. М. Остроградського.

Також в аудиторії 2304 розташована науково-технічна бібліотека, яка налічує близько тисячі примірників книг та журналів технічного спрямування з електромеханіки та близько 700 електронних варіантів книг.

Лабораторію оснащено системою охоронної сигналізації та системою відеоспостереження.

Науково-дослідницька лабораторія (ауд. 2407)

2407_1

У лабораторії аспірантами кафедри САУЕ проводяться такі дослідження:

 • Ідентифікація параметрів нелінійностей в електричних колах з несинусоїдним живленням (асп. Мосюндз Д.С., керівник Родькін Д.Й.);
 • Автоматизований метод розрахунку електричних кіл за складовими миттєвої потужності (асп. Малякова М.С., керівник Калінов А.П.);
 • Діагностика двигунів змінного струму за електромагнітними та механічними вібраціями (асп. Браташ О.В., керівник Калінов А.П.);
 • Діагностика пошкоджень обмоток статора і ротора асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором (асп. Ромашихіна Ж.І., керівник Калінов А.П.);
 • Оцінка та керування енергоефективністю роботи АД систем електропривода (асп. Чумачова А.В., керівник Калінов А.П.).

Навчальна лабораторія математичного моделювання систем управління (ауд. 2409)

2409_1

В лабораторії математичного моделювання систем управління обладнано вісім робочих місць з персональними комп’ютерами типу Intel 2Duo 1.6 ГГц.
Також аудиторія обладнана системою відеонагляду, що включає 4 камери СМ-2010 та системний блок з платою відео захвату КВЕ-4400.

Лабораторія дослідження електромеханічних систем (ауд. 2410)

2410_1

Наукові дослідження, що проводяться в лабораторії:

 • дослідження можливостей прямого пуску асинхронного двигуна від автономного джерела електроенергії сумірною потужності на базі асинхронного генератора;
 • дослідження процесу самозбудження автономного асинхронного генератора;
 • дослідження можливостей розширення областей застосування асинхронного генератора;
 • створення систем управління електромеханічним комплексом в аварійний період;
 • визначення максимальної навантажувальної здатності генераторної установки;
 • створення релейного системи регулювання вихідної напруги асинхронного генератора;
 • обґрунтування вимог до якості вихідної напруги автономних генераторних установок.

Навчальна лабораторія елементів та спеціальних систем електропривода (ауд. 2411)

2411_1

Лабораторія елементів та спеціальних систем електропривода включає в свій склад дев’ять класичних та одинадцять малогабаритних лабораторних стендів:

 • комп’ютеризований лабораторний стенд «Дослідження способів гальмування асинхронних двигунів»;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд «Дослідження датчиків, лічильників та мікропроцесорних систем з обліку електричної енергії»;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд «Дослідження енергетичних процесів в системі тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун»;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд «Дослідження енергетичних процесів в двигунах постійного та змінного струму»;
 • лабораторний стенд «Дослідження виконавчих механізмів постійного та змінного струму приводів засувок»;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд «Дослідження системи “Перетворювач частоти – асинхронний двигун”;
 • комп’ютеризований лабораторний стенд « Дослідження крокового режиму синхронного двигуна»;
 • лабораторний стенд «Дослідження перетворювачів ЭШИМ-1 і БУ-3609»;
 • лабораторний стенд «Дослідження генераторних установок транспортних засобів»;
 • лабораторний стенд «Дослідження електромашинного та фотоелектричного датчиків швидкості»;
 • лабораторний стенд «Дослідження датчиків струму і напруги»;
 • лабораторний стенд « Дослідження блоку датчиків струму і напруги»;
 • лабораторний стенд « Дослідження тиристорних реґуляторів постійної та змінної напруги»;
 • лабораторний стенд « Дослідження нереверсивного широтно-імпульсного перетворювача»;
 • лабораторний стенд «Дослідження принципу дії та режимів роботи реверсивного широтно-імпульсного перетворювача».

Науково-дослідний та навчально-методичний центр «Електромеханіка та енергоресурсозбереження» (ауд. 3307)

У науково-дослідному центрі проводяться дослідження в двох напрямках:

1. Енергоресурсозберігаючі системи і технології управління насосними агрегатами та комплексами (керівник – к.т.н., доц. каф. САУЕ Коренькова Т.В.):

 • Системи активного регулювання параметрів насосних станцій (к.т.н., доц. Перекрест А.Л.);
 • Система управління насосним комплексом з урахуванням кавітаційних процесів у трубопровідній магістралі (асист. Сердюк О.О.);
 • Система комплексного підвищення ефективності насосних станцій комунального господарства (асист. Алєксєєва Ю.О.);
 • Система ідентифікації режимів роботи гідротранспортного комплексу з використанням енергетичних критеріїв (асп. Шутька О.В.);
 • Електромеханічні системи зниження динамічних навантажень в гідротранспортоному комплексі (асист. Кравець О.М.);
 • Система управління параметрами насосного комплексу з елементами підвищеної енергокерованості (асп. Ковальчук В.Г.).

2. Діагностика, оцінка енергоефективності роботи та корекція ресурсу роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електропривода на основі показників якості перетворення енергії (керівник – к.т.н., доц. каф. САУЕ Калінов А.П.):

 • Автоматизований метод розрахунку електричних кіл за складовими миттєвої потужності (асп. Малякова М.С.);
 • Діагностика двигунів змінного струму за електромагнітними та механічними вібраціями (асист. Браташ О.В.);
 • Діагностика пошкоджень обмоток статора і ротора асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором (асист. Ромашихіна Ж.І.);
 • Оцінка та керування енергоефективністю роботи АД систем електроприводу (асист. Чумачова А.В.);
 • Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності (асист. Мамчур Д.Г.);
 • Система векторного керування електроприводом з поліпшеними енергетичними характеристиками при параметричній несиметрії обмоток двигуна (асист. Мельников В.О.);
 • Комп’ютеризовані лабораторні комплекси-тренажери з дослідження елементів та систем управління електропривода (асист. Прітченко О.В.).

Навчальна лабораторія силової перетворювальної техніки та засобів керування вентиляційних установок (ауд. 7003)

7003_1

Лабораторія силової перетворювальної техніки та засобів керування вентиляційних установок призначена для визначення експлуатаційних властивостей та засобів керування вентиляційними установками і силової перетворювальної техніки під час проведення лабораторних занять та наукових досліджень:

 • лабораторний стенд з вивчення напівпровідникових приладів силової перетворюючої техніки;
 • лабораторний стенд для вивчення типів кабельно- провідникової продукції;
 • лабораторний стенд вентиляційного комплексу для контролю та управління мікрокліматом лаб. 7001-7007.

Навчальна лабораторія монтажу та налагодження електромеханічного обладнання (ауд. 7004)

Лабораторія включає в свій склад комп'ютеризований лабораторний стенд:

Стенд для дослідження комп'ютерного електропривода "Челенджер" (система тиристорний перетворювач - двигун постійного струму)