Матеріали конференцій

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика

Наукове видання. – Кременчук: КрНУ. ISSN 2221–5160

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції
«Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика»

Виходить один раз на рік (до початку конференції).

ISSN 2221-5160

До збірника входять матеріали доповідей, поданих на Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», яка організовується та проводиться Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Наукове видання містить результати досліджень і розробок провідних наукових шкіл України та зарубіжжя у наступних галузях знань: електромеханічні системи та автоматизація; діагностика, моніторинг та захист електротехнічних комплексів та систем; енергоресурсозберігаючі технології моніторингу та керування теплоспоживанням; енергоресусозбереження в електромеханічних комплексах обладнаних турбомеханізмами; енергетика та енергопостачання промислових підприємств, енергетичний менеджмент; електричні машини і апарати; інновації в освіті та виробництві, проблематика вищої школи.

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації

Збірник наукових праць Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів. – Кременчук, КрНУ. ISSN 2079-5106

Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів
«Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»

Виходить один раз на рік (до початку конференції).

ISSN 2221-5160

До збірника входять матеріали доповідей, представлених на Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», яка організовується та проводиться Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Збірник призначено для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів наукового ступеню, молодих науковців, фахівців з електротехніки, електромеханіки та автоматизації технологічних процесів та виробництв.