На  сайт КрНУ             

Курсове пректування

Методика виконаня курсового проектування на кафедрі САУЕ

Наскрізне курсове та дипломне проектування на кафедрі САУЕ було впроваджено у 1998.
Сутність його полягає в закріпленні за студентами тематичної спрямованості курсового, а в майбутньому – дипломного проекту.
При цьому, незалежно від тематичної спрямованості інтегрованого проекту, обов'язковою умовою є опрацювання у відповідному курсовому проекті основоположних питань, що визначаються змістом дисципліни.
При виході на дипломування студент фактично має всі стандартні частини типового дипломного проекту, що дозволяє йому на основі наявних матеріалів продовжувати подальше поглиблене опрацювання поставленої перед ним задачі.
Студенти, які, виконуючи курсові проекти, показують зацікавленість в науковій діяльності і належний рівень підготовки, мають можливість надалі працювати за обраним науковим напрямком при виконанні дипломної/магістерської роботи та створить передумови для продовження наукової діяльності в аспірантурі.

 

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ І ЕЛЕКТРОПРИВОД”

course

 

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ”

course1

 

СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКИ”

course2