Доценти

Сергієнко Сергій Анатолійович

Serhienkoдоцент
к.т.н., доц.

1975 р.н., Україна

В 1997 році закінчив Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок та технологічних комплексів». В КрНУ працює з 1997 року. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення якісних показників систем підпорядкованого регулювання електроприводів на основі модифікованого принципу симетрії». Основний напрям наукової діяльності – ідентифікація динамічних об’єктів, визначення ресурсу працездатності електромеханічного обладнання, розробка систем керування високоточними електроприводами, новітні технології навчання, менеджмент освіти. З 2005 року – доцент кафедри Систем автоматичного управління та електропривода. З 2006 року – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті КрНУ.

Калінов Андрій Петрович

Kalinovдоцент
к.т.н., доц.

1978 р.н., Україна

Почав професійну діяльність із навчання (1993–1997рр.) у Вищому професійному училищі №7, де здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та прилади технологічного обладнання». В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. У 2006 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. З 2006 року працює в КрНУ на посаді доцента кафедри Систем автоматичного керування та електропривода. У 2008 році здобув, та з 2008 по 2010рр. отримував стипендію Кабінету Міністрів України. У 2009 році здобув наукове звання доцента, нагородженій почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (МОНУ) «за багаторічну сумлінну працю та значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» та здобув нагороду «Винахід року – 2009». 

Огарь Віта Олександрівна

Ogarдоцент
к.т.н., доц.

1980 р.н., Україна

 

В 2002 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальностю “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Характеристики асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі». Основний напрям наукової діяльності – енергопроцеси в електричних пристроях та електромеханічних системах з урахуванням нелінійних властивостей магнітної системи. В КрНУ працює з 2002 року на посаді асистента кафедри Систем автоматичного управління та електропривода, а з 2009 р. – доцентом цієї кафедри. З 2009 р. виконує обов'язки заступника директора з навчально-методичної та педагогічної роботи Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління.

Зачепа Юрій Володимирович

Zachepaдоцент
к.т.н., доц.

1981 р.н., Україна

ID: 0000-0003-4364-6904

В 2003 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Основний напрям наукової діяльності – дослідження автономних формованих джерел живлення на базі асинхронних двигунів з ємнісним збідженням, що працюють в генераторному режимі. З 2003 року працює ассистентом, а з 2007 року займає посаду старшого викладача в КНУ кафедри Систем автоматичного керування та електропривода. В 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи. Цього ж року переведений на посаду доцента кафедри. В 2015 році отримав атестат доцента. З 2015 року обіймає посаду заступника директора інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління КрНУ.

Мельников Вячеслав Олександрович

Melnykovдоцент
к.т.н., доц.

1987 р.н., Україна

В 2009 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Хребтова Оксана Анатоліївна

Khrebtovaдоцент

к.т.н, доц.

1970 р.н., Україна

 

В 2005 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – розробка та дослідження систем керованог трогания на базі частотно-регульованого ЕП. В КрНУ працює з 2006 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Рєзнік Дмитро Володимирович

Reznik

доцент

к.т.н.

1979 р.н., Україна

В 2004 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет. Основний напрям наукової діяльності – підвищення точності визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів шляхом застосування низькочастотної напруги живлення та захист від дії електромагнітних полів промислової частоти. 
З 2005 р.  асистент кафедри Систем автоматичного управління та електроприводу, КрНУ. 
З 2014 р. старший викладач кафедри Систем автоматичного управління та електроприводу, КрНУ.
У 2018 р. захистив кандидатську дисертацію на тему '' Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів'' за спеціальністю Охорона праці

Кравець Олексій Михайлович

доцент

к.т.н.

1983 р.н., Україна

В 2005 роцізакінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за заспеціальністю «Системикерування і автоматики». З 2005 року працює в КНУ асистентомкафедри Систем автоматичного керування та електропривода, з 2014 року переведений на посаду старшого викладача.

Ченчевой Володимир Віталійович

Chenchevoi

доцент

к.т.н., доц.

1986 р.н., Україна

 

В 2008 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв». Основний напрям наукової діяльності – поліпшення експлуатаційних характеристик генеруючих систем. З 2011 року працює в КрНУ асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.

Зачепа Наталія Василівна

 

доцент
к.т.н., доц.

1985 р.н., Україна

ID: 0000-0003-0365-5320

В 2007 році закінчила Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та отримала диплом магістра з відзнакою.У 2016 році закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи, та одночасно працювала асистентом кафедри «Систем автоматичного керування і електроприводу». У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин» за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці в ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці», Київ.
За результатами роботи опубліковано 11 наукових статей, 5 з яких – в міжнародній базі цитування Scopus, та 17 тез доповідей, опубліковано 1 заявка на корисну модель та 2 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір; видано 16 методичних розробок.