Всі модулі

Технологічні процеси енергоємних виробництв

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6) аудиторні години – 60 (лекції – 30, лаб. роб. – 30)

Лектори: 
ст. викладач Артеменко А.М.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Сучасне промислове виробництво. Видобуток корисних копалин відкритим способом. Кар’єрне електрообладнання. Технологічне  оснащення дробильно-сортувального заводу. Технологічний процес збагачення руд. Електрометалургійне виробництво. Обробка металів тиском. Зварювальне виробництво. Обробка металів різанням. Термічна обробка виробів. Технологічний процес переробки нафти. Технологічна схема транспортування нафти магістральними нафтопроводами. Виробництво технічного вуглецю. Водопостачання та водовідведення. Виробництво стислого газу. Вентиляція.

Техніко-економічне оцінювання технічних рішень

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 22 (лекції — 12, практ. — 10)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні напрями науково-технічного прогресу і види нової техніки. Показники технічного рівня і ефективності нової техніки та технологій. Узалагьнюючі показники економічної ефективності. Економічна ефективність та її показники. Порядок складання техніко-економічного обґрунтування. Розрахунок параметрів енергетики. Фактори й резерви підвищення ефективності технічного рішення. Методика економічної оцінки впровадження засобів електрифікації й автоматизації виробництва. Методика оцінки рівня технічної оснащеності й ефективності виробничої діяльності. 

Техніко-економічне оцінювання науково-технічних рішень

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 30 (лекції — 16, практ. — 14)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, розрахунково-графічна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Критерії і показники економічної ефективності. Методики визначення ефективності науково-технічних рішень. Економічна ефективність науково-дослідних робіт. Оцінка вартості інтелектуальної власності та механізм формування ціни. Комерціалізація інтелектуальної власності. 

Теорія електропривода

Обсяг дисципліни:
П’ятий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 36 (лекції – 18, лаб. роб. – 8, практ. – 10)
Шостий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 36 (лекції – 28, лаб. роб. – 8)
Сьомий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 24 (лекції – 12, практ. – 12)

Лектори: 
доц. Ромашихін Ю.В., 
ст. викладач Артеменко А.М., 
доц. Калінов А.П.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, курсовий проект, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Механіка електроприводу. Характеристики електричних двигунів і робочих машин. Характеристики двигунів постійного струму. Характеристики асинхронних двигунів. Характеристики синхронних двигунів. Енергетика і основи вибору пружності систем електропривода. Системи багатодвигунних електроприводів. Системи регульованого ЕП. Системи регульованого ЕП постійного струму. Системи регульованого ЕП змінного струму. Системи вентильного ЕП змінного струму. Перехідні процеси (ПП) в системах ЕП. ПП в системах ЕП постійного та змінного струму. Формування ПП. Енергетика ПП.

Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Обсяг дисципліни: 

  • Сьомий семестр: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 30 (лекції – 16, лаб. роб. – 14)
  • Восьмий семестр: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 28 (лекції – 14, практ. – 14)

Лектори: 
ст. викладач Артеменко А.М.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Агломераційні машини. Машини для виробництва окатишів. Електропривод механізмів аглофабрик. Синхронний електропривод аглоексгаустерів, димососів, компресорів. Електрообладнання потоково-транспортних систем та конвеєрного транспорту. Електрообладнання електротермічних установок. Електрообладнання дугових сталеплавильних печей. Електрообладнання дугових вакуумних печей. Електрообладнання плазмових дугових печей. Електрообладнання печей електрошлакового переплаву. Електрообладнання сталеплавильних цехів. Електрообладнання кисневої фурми. Електрообладнання машин безперервного лиття заготівок. Електрообладнання міксерів, сталевозів, шлаковозів. Електрообладнання ковальсько-пресових машин. Типи електроприводів ковальсько-пресових машин. Керування електроприводом ковальсько-пресових машин.

Промислові машини та комплекси енергоємних виробництв

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 110 (лекції — 50, лаб. – 30, практ. – 30)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Механізми безперервного транспортну та насоси. Гідравлічна мережа, вентиляторні та компресорні установки. Підйомно-траспортні та землерийні машини. Дугові електропечі та машини робототехніки.

Проектування електромеханічних систем

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4,5) аудиторні години – 40 (лекції – 20, практ. – 20)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Вступ. Основні принципи системного проектування. Етапи проектування електромеханічних систем. Розробка технічної документації на виготовлення, випробування і експлуатацію електромеханічних систем. Загальна структура електромеханічних систем і вимоги до її складових. Особливості проектування механічної підсистеми електромеханічних систем. Організація керування і регулювання в електромеханічних системах. Вибір раціонального типу електропривода. Автоматизація проектування електромеханічних систем. Системні принципи побудови САПР. Організація узгодження перетворювачів електричної енергії з двигунами при проектуванні електромеханічних систем. Розрахунок динамічних процесів в електромеханічних системах. Проектний розрахунок параметрів регульованих електромеханічних систем. Особливості проектування електромеханічних систем з технологічним зворотнім зв’язком. Опис і проектування керуючих пристроїв електромеханічних систем. Забезпечення перешкодозахищеності та надійності електромеханічних систем при проектуванні.

Основи систем автоматизованого проектування

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —150 (кредитів ЄКТС — 5) аудиторні години — 50 (лекції — 18, лабор. — 16, практ. — 16)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття проектування. Блоково-ієрархічний підхід до проектування. Мета створення САПР. Функціональні підсистеми САПР. Математичне забезпечення САПР. Критерії якості проектування. Вибір моделі САПР. 

Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного обладнання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4,8); аудиторні години — 48 (лекції — 24, лаборатор. — 24)

Лектор: 
старш. викл. Рєзнік Дмитро Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості щодо організації монтажу та налагоджування. Монтаж і налагоджування електричних мереж. Монтаж і налагоджування кабельних мереж до 10 кВ. Монтаж і налагоджування освітлювальних установок і комутаційної апаратури. Монтаж і налагоджування пристроїв заземлення та занулення. Монтаж і налагоджування електричних апаратів. Монтаж і налагоджування трансформаторних підстанцій та розподільних пристроїв. Монтаж і налагоджування конденсаторних

Моделювання електротехнічних систем

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —180 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 60 (лекції — 24, лабор. — 24, практ. — 12)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Поняття моделі. Форми представлення динамічних об’єктів.Цифрове моделювання.Моделювання нелінійностей електромеханічних систем. Моделювання механічної частини електроприводу. Математичне моделювання електричних машин постійного струму. Математичне моделювання асинхронних машин. Математичне моделювання синхронних машин. Математичне моделювання перетворювачів напруги. Дискретне моделювання. Математичне моделювання замкнених САУ. Моделювання систем електропривода за лінеаризованими моделями. Моделювання технологічних процесів і механізмів.