Всі модулі

Автоматизація типових технологічних процесів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 76 (лекції — 28, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Гладир Андрій Івнович, доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна роботаЗміст навчального модуля: 

Основні положення. Принципи та структура будови автоматизованих технологічних комплексів. Апаратні засоби та особливості проектування АСУ ТП. Програмні засоби сучасних АСУТП.

Автоматизація типових технологічних процесів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Гладир Андрій Івнович,
доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Основні положення. Принципи та структура будови автоматизованих технологічних комплексів. Апаратні засоби та особливості проектування АСУ ТП. Програмні засоби сучасних АСУТП.

Інтелектуальні системи керування електромеханічними системами

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 26 (лекції — 10,лабор. — 8,  практ. — 8)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття,  самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Введення в системи штучного інтелекту. Класифікація інтелектуальних інформаційних систем. Системи нечіткого виводу. Характеристика основних етапів нечіткого виводу. Основні алгоритми нечіткого виводу. Нейронні мережі. Моделі нейронних мереж. Навчання нейронних мереж. Генетичні алгоритми. Експертні системи.

Енергозберігаючі технології в промисловості, нетрадиційна та відновлювальна енергетика

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 52 (лекції — 28, практ. — 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Поняття нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Геліоенергетика. Вітроенергетика. Біоенергетика. Гідроенергетика. Геотермальна енергетика. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Організаційно-правові та економічні аспекти функціонування енергетики. Методологічні аспекти енергетичного аудиту. Узагальнена процедура проведення енергетичного аудиту. Паливно-енергетичні баланси. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. Оцінка потенціалу енергозбереження промислових підприємств. Системи електрогосподарства. Системи теплотехнічного господарства. Комунікаційні та каналізаційні системи.

Енергозбереження в промислових і комунальних об'єктах, нетрадиційна та відновлювальна енергетика

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210 (кредитів ЄКТС — 7) аудиторні години — 52 (лекції — 18,лабор. — 16,  практ. — 18)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Поняття нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Геліоенергетика. Вітроенергетика. Біоенергетика. Гідроенергетика. Геотермальна енергетика. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Організаційно-правові та економічні аспекти функціонування енергетики. Методологічні аспекти енергетичного аудиту. Узагальнена процедура проведення енергетичного аудиту. Паливно-енергетичні баланси. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. Оцінка потенціалу енергозбереження промислових підприємств. Системи електрогосподарства. Системи теплотехнічного господарства. Комунікаційні та каналізаційні системи.

Спеціальні розділи енергопостачання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 30 (лекції — 16, практ. – 14)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Сукач Сергій Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Поняття реактивної потужності. Правові та технічні аспекти взаємовідносин між постачальниками та споживачами електричної енергії. Джерела реактивної потужності. Споживання реактивної потужності промисловими підприємствами. Поздовжня та поперечна компенсація реактивної потужності. Вибір варіанту компенсації реактивної потужності та визначення місця встановлення конденсаторних батарей. Підключення та експлуатація установок компенсації реактивній потужності. Оцінювання економічної ефективності вибору електротехнічного обладнання для компенсації реактивної потужності.

Організація і планування експеримента в електромеханіці

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 30 (лекції — 10, практ. — 10, лаб. – 10) 

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота 

Зміст навчального модуля: 
Планування і проведення експерименту. Обробка і аналіз експериментальних даних. 

Моделювання електромеханічних систем засобами спеціалізованих пакетів програм

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 26 (лекції — 14, лаб. – 12)

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Характеристика спеціалізованих математичних пакетів моделювання електромеханічних систем. Аналітичні методи дослідження в спеціалізованих математичних пакетах моделювання електромеханічних систем. Методи чисельного розв’язання рівнянь математичного опису в спеціалізованих математичних пакетах моделювання електромеханічних систем. Спеціалізовані бібліотеки моделей електромеханічних об’єктів в математичних пакетах моделювання електромеханічних систем.

Інформаційно-керуючі системи та комплекси

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 36 (лекції — 22, лаб. – 14)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сукач Сергій Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Огляд основних структур та алгоритмів ІКС і К. Основні принципи та методи розробки ІКС і К.

Дослідницькі, імітаційні та віртуальні стенди

Обсяг модуля:
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 56 (лекції — 30, лаб. – 26)

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Дослідницькі стенди. Імітаційні та віртуальні стенди.