Всі модулі

Автоматизація та електрообладнання підйомно-транспортних засобів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 36 (лекції — 18, лаб. – 18)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Сукач Сергій Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Технологічні особливості, умови експлуатації й електрообладнання  підіймальних кранів. Аналіз систем електропривода й автоматизація механізмів кранів. Електрообладнання  й автоматизація пасажирських і вантажних ліфтів.

Математичні методи моделювання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 30 (лекції — 10, практ. — 10, лаб. – 10)

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

Форми та методи навчання: 
​лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Чисельні методи розв’язку лінійних і нелінійних рівнянь та їх систем. Чисельні методи диференціювання і інтегрування. Методи оптимізації.