На  сайт КрНУ             

Восьмий семестр

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 76 (лекції — 28, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
​доцент, к.т.н., Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Класифікація енергоємних промислових механізмів. Електромеханічне обладнання механізмів безперервного транспорту (МБТ). Електромеханічне обладнання насосних, вентиляторних і компресорних установок. Електромеханічне обладнання прокатних станів, ковальсько-пресових машин, різального електрообладнання, промислових маніпуляторів. Електромеханічне обладнання магістрального (електровози), приміського (електропоїзда), промислового (рейковий і безрейковий) і міського (трамваї, тролейбуси, метро) електротранспорту. Електромеханічне обладнання металорізальних верстатів. Електромеханічне обладнання підіймальних установок. Електромеханічне обладнання механізмів екскаваторів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок.

Цифрові системи керування

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5) аудиторні години — 26 (лекції — 10, лабор. — 8,  практ. — 8)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Вступ. Мета і задачі курсу. Структури електроприводів з цифровим керуванням. Математичний апарат аналізу і синтезу цифрових систем керування електроприводом. Математичний опис елементів цифрових електроприводів. Синтез цифрових регуляторів електроприводів. Алгоритми цифрових регуляторів електроприводів. Методи дослідження показників якості цифрових систем керування електроприводом. Вибір комплексу технічних засобів для реалізації цифрових систем керування. 

Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Обсяг дисципліни: 

  • Сьомий семестр: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 30 (лекції – 16, лаб. роб. – 14)
  • Восьмий семестр: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 28 (лекції – 14, практ. – 14)

Лектори: 
ст. викладач Артеменко А.М.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Агломераційні машини. Машини для виробництва окатишів. Електропривод механізмів аглофабрик. Синхронний електропривод аглоексгаустерів, димососів, компресорів. Електрообладнання потоково-транспортних систем та конвеєрного транспорту. Електрообладнання електротермічних установок. Електрообладнання дугових сталеплавильних печей. Електрообладнання дугових вакуумних печей. Електрообладнання плазмових дугових печей. Електрообладнання печей електрошлакового переплаву. Електрообладнання сталеплавильних цехів. Електрообладнання кисневої фурми. Електрообладнання машин безперервного лиття заготівок. Електрообладнання міксерів, сталевозів, шлаковозів. Електрообладнання ковальсько-пресових машин. Типи електроприводів ковальсько-пресових машин. Керування електроприводом ковальсько-пресових машин.

Монтаж, налагодження та випробування електромеханічного обладнання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4,8); аудиторні години — 48 (лекції — 24, лаборатор. — 24)

Лектор: 
старш. викл. Рєзнік Дмитро Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості щодо організації монтажу та налагоджування. Монтаж і налагоджування електричних мереж. Монтаж і налагоджування кабельних мереж до 10 кВ. Монтаж і налагоджування освітлювальних установок і комутаційної апаратури. Монтаж і налагоджування пристроїв заземлення та занулення. Монтаж і налагоджування електричних апаратів. Монтаж і налагоджування трансформаторних підстанцій та розподільних пристроїв. Монтаж і налагоджування конденсаторних

Випробування, ремонт діагностика електромеханічного обладнання

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,6); аудиторні години — 36 (лекції — 22, лаборатор. — 14)

Лектор: 
старш. викл. Рєзнік Дмитро Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Положення про планово-попереджувальні ремонти технологічного та підйомно-транспортного обладнання. Експлуатація та обслуговування електричних машин. Ремонт електричних машин. Загальні поняття технічної діагностики. Діагностика електричних машин. Комплексна діагностика електричних машин. Діагностика електричних машин за електричними сигналами. Випробування електричних машин

Автоматизований ЕП типових промислових механізмів

Обсяг модуля:  
загальна кількість годин — 378 (108/150/120) ( кредитів ЄКТС — 12,6 (3,6/5/4)) аудиторні години — 102 (30/36/36) (лекції — 56 (16/14/16), лаб. роб. — 32 (20/12/-), практ. — 36 (-/12/14))

Лектори:  
доц. Сердюк О.О., доц. Коренькова Т.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Визначення типових промислових механізмів. Алгоритми керування ЕП, механізмами, агрегатами та комплексами. Математичні моделі та структура систем керування. Автоматизований ЕП кранових механізмів. Автоматизований ЕП позиційних механізмів вертикального транспорту. Основні вимоги до ЕП ліфтів та підйомників. Автоматизований ЕП транспортних засобів з автономним живленням. Автоматизований ЕП електротранспорту. Автоматизований ЕП промислових маніпуляторів. Автоматизований ЕП насосів, вентиляторів, компресорів. Автоматизований ЕП механізмів безупинного транспорту. Автоматизований ЕП механізмів екскаваторів. Автоматизований ЕП металорізальних верстатів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок. 

Інформаційно-керуючі системи та комплекси

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 36 (лекції — 22, лаб. – 14)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сукач Сергій Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Огляд основних структур та алгоритмів ІКС і К. Основні принципи та методи розробки ІКС і К.