На  сайт КрНУ             

Четвертий семестр

Мікропроцесорні пристрої

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240(кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 80 (лекції — 36, лаб. — 44)

Лектори: 
ст. викладач, к.т.н. Кравець Олексій Михайлович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля:
Побудова, програмування мікропроцесорних систем на базі мікропроцесорного комплекту К1810 (Intel 8086). Інтерфейси персонального комп’ютера, мікропроцесорних систем.

Мікропроцесорні пристрої в електромеханічних системах

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 216 (кредитів ЄКТС – 8) аудиторні години – 82 (лекції – 40, лаб. роб. – 28, практ. – 14)

Лектори: 
ст. викладач М.Ю. Юхименко

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального дисципліни:
Загальні відомості про мікропроцесорні системи. Основні принципи представлення інформації в обчислювальних пристроях. Внутрішня побудова мікропроцесорних пристроїв. Загальні поняття й принципи побудови програмованих мікроконтролерів. Система команд мікроконтролерів сімейства 8051. Особливості функціонування мікроконтролерів сімейства Intel MSC-51. Організація пам’яті мікроконтролерів 8051. Робота мікроконтролера в режимі реального часу. Організація послідовного інтерфейсу мікроконтролерів 8051. Режими обміну у мікропроцесорних пристроях. Робота із зовнішньою пам’яттю мікроконтролерів 8051. Програмні засоби розробки для мікроконтролерів сімейства MCS-51. Організація запам’ятовуючих пристроїв мікропроцесорних систем. Організація систем управління електромеханічним обладнанням на базі мікроЕОМ і мікропроцесорних контролерів. Особливості застосування МПС в системах керування і регулювання технологічних об’єктів. Стандартні промислові інтерфейси зв’язку. Організація введення/виведення аналогових сигналів в мікропроцесорних пристроях.