На  сайт КрНУ             

Сьомий семестр

ЕП з автономними джерелами живлення

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин —144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 60 (лекції — 36, лабор. — 12, практ. — 12)

Лектори: 
​Старший викл. Хребтова О.А.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Призначення, структура та основні елементи тягового електроприводу. Джерела енергії тягового електроприводу. Тягові та гальмівні характеристики електроприводів з автономними джерелами живлення. Пуск та способи регулювання швидкості тягових електроприводів. Гальмування тягових електроприводів з автономними джерелами живлення. Основні структури електромеханічних передач тягового приводу. Електромеханічні трансмісії гібридних легкових автомобілів.

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Обсяг модуля: 
​загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 76 (лекції — 28, лаб. – 24, практ. – 24)

Лектори: 
​доцент, к.т.н., Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Класифікація енергоємних промислових механізмів. Електромеханічне обладнання механізмів безперервного транспорту (МБТ). Електромеханічне обладнання насосних, вентиляторних і компресорних установок. Електромеханічне обладнання прокатних станів, ковальсько-пресових машин, різального електрообладнання, промислових маніпуляторів. Електромеханічне обладнання магістрального (електровози), приміського (електропоїзда), промислового (рейковий і безрейковий) і міського (трамваї, тролейбуси, метро) електротранспорту. Електромеханічне обладнання металорізальних верстатів. Електромеханічне обладнання підіймальних установок. Електромеханічне обладнання механізмів екскаваторів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок.

Спеціальні системи електроприводів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 68 (лекції — 24, лабор. — 22,  практ. — 22)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 

Основні поняття, мета та задачі курсу. Спеціальні електричні машини постійного струму. Спеціальні асинхронні машини. Спеціальні синхронні машини. Індукційні машини систем синхронного зв’язку – сельсини. Спеціальні електроприводи з керованим моментом. Багатодвигунний електропривод. Точна зупинка спеціальних електроприводів. Спеціальні системи електроприводів з регулювання положення. 

Комплектні електроприводи

Обсяг дисципліни: 
Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4) аудиторні години – 54 (лекції – 18, лаб. роб. – 18, практ. – 18)

Лектори: 
ст. викладач Артеменко А.М.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Поняття про комплектний електропривод. Особливості побудови КЕП у машинобудуванні, транспорті та металургії. Функціональні вузли САР. Датчики зворотних зв'язків. Комплектні електроприводи постійного струму. Асинхронні частотно-керовані електроприводи. Електроприводи з вентильним двигуном.

Енергетичні процеси в електромеханічних системах

Обсяг модуля:  
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3,6) аудиторні години — 36 (лекції — 14 лаб. роб. — 8, практ. — 14)

Лектори:  
доц. Коренькова Т.В., доц. Сердюк О.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Загальні положення. Структура енергетичного каналу електроприводу (ЕП). Енергетичні властивості електроприводів. Теоретичні основи енергетичних процесів. Енергетичні процеси в електромеханічних системах з несинусоїдальним живленням. Напрями розвитку теорії миттєвої потужності та її використання в задачах електромеханіки.

Автоматизований ЕП типових промислових механізмів

Обсяг модуля:  
загальна кількість годин — 378 (108/150/120) ( кредитів ЄКТС — 12,6 (3,6/5/4)) аудиторні години — 102 (30/36/36) (лекції — 56 (16/14/16), лаб. роб. — 32 (20/12/-), практ. — 36 (-/12/14))

Лектори:  
доц. Сердюк О.О., доц. Коренькова Т.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Визначення типових промислових механізмів. Алгоритми керування ЕП, механізмами, агрегатами та комплексами. Математичні моделі та структура систем керування. Автоматизований ЕП кранових механізмів. Автоматизований ЕП позиційних механізмів вертикального транспорту. Основні вимоги до ЕП ліфтів та підйомників. Автоматизований ЕП транспортних засобів з автономним живленням. Автоматизований ЕП електротранспорту. Автоматизований ЕП промислових маніпуляторів. Автоматизований ЕП насосів, вентиляторів, компресорів. Автоматизований ЕП механізмів безупинного транспорту. Автоматизований ЕП механізмів екскаваторів. Автоматизований ЕП металорізальних верстатів. Тенденції розвитку сучасного ЕП технологічних механізмів та установок. 

Інформаційно-керуючі системи та комплекси

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 36 (лекції — 22, лаб. – 14)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сукач Сергій Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Огляд основних структур та алгоритмів ІКС і К. Основні принципи та методи розробки ІКС і К.

Автоматизація та електрообладнання підйомно-транспортних засобів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 36 (лекції — 18, лаб. – 18)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Сукач Сергій Володимирович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Технологічні особливості, умови експлуатації й електрообладнання  підіймальних кранів. Аналіз систем електропривода й автоматизація механізмів кранів. Електрообладнання  й автоматизація пасажирських і вантажних ліфтів.