На  сайт КрНУ             

Шостий семестр

Теорія автоматичного управління

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин – 288 (кредитів ЄКТС – 9,6) аудиторні години – 84 (лекції – 48, лабор. – 12,  практ. – 24)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Сергієнко С А., 
ст. викладач Юдіна Г. Г.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Основні поняття і визначення. Математичний опис систем автоматичного управління. Типові динамічні ланки, їх диференціальні рівняння, передавальні функції, часові і частотні характеристики. Структурні схеми та частотні характеристики лінійних безперервних систем. Стійкість лінійних безперервних систем автоматичного управління. Методи оцінки якості регулювання лінійних систем . Забезпечення стійкості, підвищення якості регулювання, синтез лінійних САУ. Поняття про нелінійні САУ. Властивості й методи дослідження нелінійних САУ. Методи дослідження автоколивань та стійкості нелінійних систем. Поняття про імпульсні САУ. Математичний апарат для дослідження імпульсних САУ. Передавальні функції та частотні характеристики імпульсної системи. Стійкість імпульсних систем. Якість імпульсних систем. Корекція імпульсних систем.

Спеціальні системи електроприводів

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 270 (кредитів ЄКТС — 9) аудиторні години — 68 (лекції — 24, лабор. — 22,  практ. — 22)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Зачепа Ю.В.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 

Основні поняття, мета та задачі курсу. Спеціальні електричні машини постійного струму. Спеціальні асинхронні машини. Спеціальні синхронні машини. Індукційні машини систем синхронного зв’язку – сельсини. Спеціальні електроприводи з керованим моментом. Багатодвигунний електропривод. Точна зупинка спеціальних електроприводів. Спеціальні системи електроприводів з регулювання положення. 

Технологічні процеси енергоємних виробництв

Обсяг дисципліни: 
загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6) аудиторні години – 60 (лекції – 30, лаб. роб. – 30)

Лектори: 
ст. викладач Артеменко А.М.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Сучасне промислове виробництво. Видобуток корисних копалин відкритим способом. Кар’єрне електрообладнання. Технологічне  оснащення дробильно-сортувального заводу. Технологічний процес збагачення руд. Електрометалургійне виробництво. Обробка металів тиском. Зварювальне виробництво. Обробка металів різанням. Термічна обробка виробів. Технологічний процес переробки нафти. Технологічна схема транспортування нафти магістральними нафтопроводами. Виробництво технічного вуглецю. Водопостачання та водовідведення. Виробництво стислого газу. Вентиляція.

Теорія електропривода

Обсяг дисципліни:
П’ятий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 36 (лекції – 18, лаб. роб. – 8, практ. – 10)
Шостий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 36 (лекції – 28, лаб. роб. – 8)
Сьомий семестр: загальна кількість годин – 108 (кредитів ЄКТС – 3) аудиторні години – 24 (лекції – 12, практ. – 12)

Лектори: 
доц. Ромашихін Ю.В., 
ст. викладач Артеменко А.М., 
доц. Калінов А.П.

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, курсовий проект, самостійна робота.

Зміст навчальної дисципліни: 
Механіка електроприводу. Характеристики електричних двигунів і робочих машин. Характеристики двигунів постійного струму. Характеристики асинхронних двигунів. Характеристики синхронних двигунів. Енергетика і основи вибору пружності систем електропривода. Системи багатодвигунних електроприводів. Системи регульованого ЕП. Системи регульованого ЕП постійного струму. Системи регульованого ЕП змінного струму. Системи вентильного ЕП змінного струму. Перехідні процеси (ПП) в системах ЕП. ПП в системах ЕП постійного та змінного струму. Формування ПП. Енергетика ПП.

Промислові машини та комплекси енергоємних виробництв

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 240 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 110 (лекції — 50, лаб. – 30, практ. – 30)

Лектори: 
доцент, к.т.н., Сердюк Олександр Олександрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Механізми безперервного транспортну та насоси. Гідравлічна мережа, вентиляторні та компресорні установки. Підйомно-траспортні та землерийні машини. Дугові електропечі та машини робототехніки.

Моделювання електротехнічних систем

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —180 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 60 (лекції — 24, лабор. — 24, практ. — 12)

Лектори: 
доцент, к.т.н. Огарь В.О.

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота.

Зміст навчального модуля: 
Поняття моделі. Форми представлення динамічних об’єктів.Цифрове моделювання.Моделювання нелінійностей електромеханічних систем. Моделювання механічної частини електроприводу. Математичне моделювання електричних машин постійного струму. Математичне моделювання асинхронних машин. Математичне моделювання синхронних машин. Математичне моделювання перетворювачів напруги. Дискретне моделювання. Математичне моделювання замкнених САУ. Моделювання систем електропривода за лінеаризованими моделями. Моделювання технологічних процесів і механізмів. 

Елементи автоматизованого електропривода

Обсяг модуля:
загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8); аудиторні години – 110 (лекції – 50, лабораторні – 30, практичні – 30)

Лектори:
к.т.н., доцент Мельников Вячеслав Олександрович

Форми та методи навчання:
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля:
Класифікації елементів автоматизованого електропривода. Датчики систем автоматики. Нормування сигналів в автоматизованому ЕП. Силові елементи в системах автоматизованого електропривода. Перетворювачі постійної та змінної напруги, перетворювачі частоти.