Десятий семестр

Організація і планування експеримента в електромеханіці

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 30 (лекції — 10, практ. — 10, лаб. – 10) 

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович 

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота 

Зміст навчального модуля: 
Планування і проведення експерименту. Обробка і аналіз експериментальних даних. 

Моделювання електромеханічних систем засобами спеціалізованих пакетів програм

Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 26 (лекції — 14, лаб. – 12)

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольна робота, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Характеристика спеціалізованих математичних пакетів моделювання електромеханічних систем. Аналітичні методи дослідження в спеціалізованих математичних пакетах моделювання електромеханічних систем. Методи чисельного розв’язання рівнянь математичного опису в спеціалізованих математичних пакетах моделювання електромеханічних систем. Спеціалізовані бібліотеки моделей електромеханічних об’єктів в математичних пакетах моделювання електромеханічних систем.

Дослідницькі, імітаційні та віртуальні стенди

Обсяг модуля:
загальна кількість годин — 225 (кредитів ЄКТС — 7,5); аудиторні години — 56 (лекції — 30, лаб. – 26)

Лектори: 
професор, д-р техн. наук Чорний Олексій Петрович

Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота

Зміст навчального модуля: 
Дослідницькі стенди. Імітаційні та віртуальні стенди.