Підсумки профорієнтаційної роботи кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у вересні – листопаді 2015 року

Традиційно профорієнтаційна робота кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» (САУЕ) у 2015–2016 н.р. розпочалася з вересня 2015 р. Відмінністю є тільки те, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», робота проводиться не однією кафедрою, а в цілому Інститутом електромеханіки, енергозбереження та систем управління (ІЕЕСУ).

На засіданнях профорієнтаційної групи розроблено плани та матеріали для агітації. Згідно з планом, профорієнтаційна робота поділяється за категоріями абітурієнтів, що будуть вступати до ВНЗ. Для вступу на повний курс навчання профорієнтація проводиться серед випускників шкіл та училищ, для вступу на скорочений термін навчання – серед учнів навчальних закладів ІІ рівня акредитації. При цьому агітаційна робота повинна охопити не тільки м. Кременчук, але й регіон, а саме Полтавську, Кіровоградську та Черкаську області.

Першою ластівкою серед проведених заходів був семінар за участю завучів шкіл, вчителів фізики міських шкіл та представників кафедри САУЕ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), під час якого було досягнуто домовленість про екскурсії до університету випускників одинадцятих класів, що дасть змогу майбутнім абітурієнтам ознайомитися з ВНЗ. Відповідно до цієї домовленості, з 3 по 18 листопада 2015 року університет відвідали учні десяти міських шкіл. Під час екскурсії відвідувачам була запропонована презентація ВНЗ, спеціальностей, за якими можна навчатися, а також були продемонстровані навчальні лабораторії кафедр ІЕЕСУ.

Стосовно профорієнтаційної роботи в регіонах, то співробітники кафедри зустрілися з випускниками загальноосвітніх шкіл м. Олександрія, смт Козельщина, м. Кобеляки. Під час зустрічей школярам 10 та 11 класів була надана інформація стосовно ВНЗ, спеціальностей ІЕЕСУ та продемонстровано робота на базі Lego Mindstorm. На грудень, після затвердження умов прийому на 2016 р., планується активна робота як серед міських, так і серед районних загальноосвітніх закладів.

Старший викладач кафедри САУЕ Рєзнік Д.В. демонструє робота
на базі Lego Mindstorm
Учні Козельщинського НВК уважно слухають інформацію про КрНУ
Старший викладач кафедри САУЕ Рєзнік Д.В. розповідає про ІЕЕСУ
Учні Кобеляцького НВК № 1 знайомляться з інформацією, наданою
кафедрами КрНУ

Стосовно агітаційної роботи серед учнів навчальних закладів ІІ рівня акредитації, то робота проводиться за двома основними напрямами, а саме «Енергетика, електротехніка та електромеханіка» й «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». На кінець листопада 2015 р. співробітники ІЕЕСУ відвідали низку технікумів, а саме Криворізький металургійний технікум, Олександрійський політехнічний технікум, Комсомольський політехнічний коледж, Черкаський політехнічний технікум. Під час відвідань представники ІЕЕСУ надали повну інформацію про можливість навчання в КрНУ, домовились про екскурсії та попереднє тестування. У грудні планується відвідати технікуми міст Кременчук та Хорол.

Підбиваючи підсумки проведеної профорієнтаційної роботи кафедри САУЕ за вересень-листопад 2015 року, можна сказати, що викладачі кафедри САУЕ активно працюють у цьому напряму й за такий короткий час встигли зустрітися та поспілкуватися з майбутніми абітурієнтами 25 навчальних закладів як міста Кременчук, так і довколишніх районів. Із наведеної нижче таблиці видно, що основна робота з профорієнтації припала саме на жовтень-листопад 2015 р.

№ п/п

Назва навчального закладу

Дата проведення профорієнтаційної роботи

1

Кременчуцька загальноосвітня школа № 17

12 жовтня 2015 р.

2

Криворізький металургійний технікум

23 жовтня 2015 р.

3

Кременчуцька загальноосвітня школа № 17

3 листопада 2015 р.

4

Кременчуцька загальноосвітня школа № 28

4 листопада 2015 р.

5

Кременчуцька загальноосвітня школа № 26

5 листопада 2015 р.

6

Олександрійський політехнічний коледж

7

Олександрійський ЗНЗ № 2 ім. М. Горького

8

НВО «Олександрійська гімназія
ім. Т.Г. Шевченка ЗНЗ І–ІІ ступенів – школа мистецтв»

9

Олександрійський колегіум

10

Олександрійський ЗНЗ № 10

11

Олександрійський НВК

12

Кременчуцький ліцей № 11

7 листопада 2015 р.

13

Кременчуцька загальноосвітня школа № 20

9 листопада 2015 р.

14

Кременчуцька загальноосвітня школа № 27

10 листопада 2015 р.

15

Кременчуцька загальноосвітня школа № 3

11 листопада 2015 р.

16

Кременчуцька гімназія № 6

12 листопада 2015 р.

17

Комсомольський політехнічний коледж

18

Кременчуцька колегіум № 25

16 листопада 2015 р.

19

Кременчуцька загальноосвітня школа № 22

18 листопада 2015 р.

20

Козельщинський НВК

19 листопада 2015 р.

21

Кобеляцький НВК № 1

22

Кобеляцька загальноосвітня школа № 2
ім. Олеся Гончара

23

Бутенківська загальноосвітня школа
ім. Дольд-Михайлика

24

Черкаський політехнічний технікум

20 листопада 2015 р.

25

ВПУ № 7

23 листопада 2015 р.

Під час зустрічі з майбутніми випускниками ВПУ № 7, Комсомольського політехнічного коледжу та Черкаського політехнічного технікуму представники кафедри САУЕ зробили опитування стосовно спеціальності, за якою б учні та студенти даних закладів хотіли продовжити навчання в ІЕЕСУ КрНУ. Результати опитування показані на нижчеприведеній діаграмі, де у відсотках позначено спеціальності, які обрали майбутні студенти ВНЗ:

– ЕС – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

– ЕМА – Електричні машини і апарати;

– ЕМ – Енергетичний менеджмент;

– ЕТ – Електротехнічні системи електроспоживання;

– ЕВ – Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв.

Відсоткове співвідношення обраних спеціальностей ІЕЕСУ

Цікаві дані. Є про що подумати професорсько-викладацькому колективу!