Романенко Світлана Степанівна

Romanenko_Svасистент

1970 р.н., Україна

 

У 1993 році закінчила Харківський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Автоматизація технологічних процесів і виробництва, отримала кваліфікацію – інженер з автоматизації. У 2008 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний інститут інтелектуальної власності», отримала кваліфікацію – професіонал з інтелектуальної власності. З 1993 по 1996 роки навчалася в аспірантурі Кременчуцької філії Харківського політехнічного університету за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація технологічних процесів і виробництва».

З 2008 року – асистент кафедри систем автоматичного управління і електропривода. Основний напрям наукової діяльності – винахідництво, як наукова складова підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей.

У 2015 року пройшла підвищення кваліфікації на базі науково-навчального Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації КрНУ (м. Кременчук).

Має близько 40 наукових публікацій, з них 1 – патент на корисну модель, 6 свідоцтв на авторський твір, 2 навчальні посібника, 6 статей у фахових виданнях та близько 10 методичних розробок з дисциплін, що викладає.

На кафедрі САУЕ викладає наступні дисципліни:

  • Засоби та форми наукового пізнання;
  • Інтелектуальна власність, технічна експертиза, розробка патентної документації;
  • Науково-дослідна робота студентів;
  • Економічне обґрунтування технічних рішень;
  • Надійність та діагностика електричного обладнання;
  • Основи автоматизованого проектування електроприводу.

та ін.