На  сайт КрНУ             

Коренькова Тетяна Валеріївна

Korenkova

професор, завідувачка кафедри

доктор технічних наук

      

        

 

 

Посада: завідувачка кафедри систем автоматичного управління та електропривода

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 22 роки

Контактні дані: ел.адреса tanya74kor@gmail.com

                            телефон +38(066)2866682 (Viber, Telegram)

____________________________________________________________________________

В 1996 році закінчила Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів» та здобула кваліфікацію «інженер-електрик» (диплом спеціаліста КД № 901392 від 17.06.1996 р.). З 1996 р. по 1999 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в  Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на тему: «Раціональний електропривод насосних станцій міського водопостачання» (диплом серії  ДК № 013091 від 09.01.2002 р., наукова спеціальність 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»). У 2003 р. отримала вчене звання доцента кафедри систем автоматичного управління та електропривода (САУЕ), (атестат доцента 02ДЦ №000276). З 2002 р. по 2021 р. працювала на посаді доцента кафедри САУЕ.  В 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи  на тему: «Ефективні електромеханічні системи електрогідравлічних комплексів з моніторингом енергопроцесів у динамічних режимах» (ДД № 012235 від 27 вересня 2021 р.). З вересня 2021 р. займає посаду професора кафедри САУЕ, а з 01.04.2022 р. – посаду завідувача кафедри.

Почесні звання та нагороди: лауреат Премії Президента України серед молодих вчених (2008), почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009), грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2011), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2012), нагрудний знак "За наукові та освітні досягнення" (2021); доктор технічних наук (2021).

Основний напрям наукової діяльності – енергоресурсозбереження в електроприводах технологічних механізмів, розробка методів підвищення керованості, діагностування та ідентифікації електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів на основі моніторингу енергетичних процесів; віртуальні конструктори фізичного обладнання, віртуальні лабораторні стенди

Перелік дисциплін, що викладає: «Автоматизований електропривод типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Енергетичні процеси електромеханічних систем», «Моделювання процесів та систем», «Математичні методи моделювання», «Системи перетворення енергії та керування енергопроцесами», «Міжнародна система технічної термінології»

____________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Коренькова Т.В. має понад 320 наукових праць, серед яких: чотири монографії (одна монографія в іноземному виданні), більш 30 патентів України на винаходи та корисні моделі, понад 180 статей у фахових виданнях, близько 50 – у закордонних наукових виданнях, з яких 32 входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science; сім  навчальних посібників, три з яких з грифом МОНУ; понад 60 методичних вказівок.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus = 194 та 9.

Індекс цитування та індекс Гірша за Web of Science = 46 та 4.

Індекс цитування та індекс Гірша за Google Scholar = 437 та 10.

____________________________________________________________________________