На  сайт КрНУ             

Чорний Олексій Петрович

Chornyiпрофесор кафедри, директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій 

доктор технічних наук

        

        

 

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання та нагороди: доктор технічних наук (2005); професор (2006); грамоти Міністерства освіти і науки України (2007, 2009), грамота Національної академії педагогічних наук України (2010), знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2010), знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2015), лауреат Державної премії в галузі освіти у 2018 році, «Подяка прем’єр-міністра України» (2021).

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 30 років

Контактні дані: ел.адреса: ochornyi@ukr.net, alekseii.chornyi@gmail.com

Сайт: https://alekseiichornyi.wixsite.com/mysite-1

______________________________________________________________________________

Чорний О.П. трудову і наукову діяльність розпочав у 1986 р. у Криворізькому гірничорудному інституті, КГРІ, (нині Криворізький національний університет), де і навчався за спеціальністю 0634 «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт» (1981-1986 р.р.). Після закінчення інституту залишився у КГРІ на кафедрі «Електротехніки і електричних машин», де розробляв системи керування електроприводом бурових верстатів кар’єрів та залізорудних шахт. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію «Системи побічного пуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів Г-Д кар’єрних екскаваторів» і з 1994 року працював доцентом кафедри автоматизованого електроприводу КТУ. З 1999 року розпочав науково-педагогічну діяльність у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, і обіймав посаду завідувача кафедри комп’ютерної техніки і програмування, а з 2003 року – професора кафедри систем автоматичного управління і електроприводу (САУЕ). У 2005 році успішно захистив докторську дисертацію «Теорія і практика моніторингу параметрів електричних двигунів електромеханічних систем» за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи і отримав ступінь доктора технічних наук, а у 2006 – професора по кафедрі САУЕ КрНУ. З 2005 року очолює Навчально-науковий Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління (ІЕЕСУ) КрНУ, який у 2021 році був перетворений у Навчально-науковий Інститут електричної інженерії та інформаційних технологій.

Основний напрям наукової діяльності - керування якістю перетворення енергії, моніторинг і діагностика в електротехнічних системах; міждисциплінарні дослідження взаємодії комп'ютерних технологій та підготовки фахівців з електричної інженерії.

Перелік дисциплін, що викладає: теорія електроприводу, моніторинг і діагностика електромеханічного обладнання, дослідні і віртуальні стенди.

______________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Чорний О.В. має понад 300 публікацій, з них всі наукового характеру, у т.ч. понад 250 у фахових виданнях, 30 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 11 монографій, 1 підручник та 8 навчальних посібника.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus 451 та 14.

Індекс цитування та індекс Гірша за Web of Science = 3.

Індекс цитування за Google Scholar = 16.

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Chenchevoi V., Kuznetsov V., Kuznetsov V., Zachepa Y., Chencheva O., Chornyi O., Kovzel M., Kovalenko V., Babyak M., Levchenko S. Development of mathematical models of energy conversion processes in an induction motor supplied from an autonomous induction generator with parametric non-symmetry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. 4 (8 (112)). Р.67–82. (Scopus)
 2. Tytiuk V., Chornyi O., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Tryputen M.  Control of the start of high-powered electric drives with the optimization in terms of energy efficiency. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (5): 101-108, https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-5/101
 3. Tytiuk V. K., Baranovskaya M. L., Chornyi O. P., Burdilnaya E. V., Kuznetsov V. V., Bogatyriov K. N. (2020) Online-Identification of Electromagnetic Parameters of an Induction Motor. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations (2020) 63(5) 423-440, https://doi.org/10.21122/1029-7448-2020-63-5-423-440
 4. Chornyi O., Zachepa I., Mazurenko L., Buryakovskiy S.,. Chenchevoi V., Zachepa N. Local autonomous sources of energy supply for emergencies. Technical Electrodynamics (2020) 2020(5) 45-48, DOI: 10.15407/techned2020.05.045
 5. Chornyi O., Serhiienko S. A virtual complex with the parametric adjustment to electromechanical system parameters | [Віртуальний Комплекс З Параметричним Налагоджуванням На Параметри Електромеханічної Системи]. Technical Electrodynamics (2019) 2019(1) 38-41, DOI: 10.15407/techned2019.01.038
 6. Tytiuk V., Chornyi O., Baranovskaya M.,  et al.See more. Synthesis of a fractional-order PiλDμ-Controller for a closed system of switched reluctance motor control. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2019) 2(2-98) 35-42, DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160946
 7. Zagirnyak M., Chornyi O., Zachepa I.,  et al.See more. The autonomous sources of energy supply for the liquidation of technogenic accidents | [Autonomiczne źródła zasilania w energię przy likwidacji wypadków technogennych]. Przeglad Elektrotechniczny (2019) 95(5) 47-50, DOI: 10.15199/48.2019.05.12
 8. Tytiuk V., Chornyi O., Pozihun A.,  et al.See more. Analytical study of starting current of the induction motor stator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2018) 2(2-92) 75-81, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125801
 9. Perekrest A., Chornyi O., Mur O.,  et al.See more. Preparation and preliminary analysis of data on energy consumption by municipal buildings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2018) 6(8-96) 32-42, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.147485

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України:

 1. Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Зачепа Н.В., Хребтова О.А., Сергієнко І.С., Ченчевой В.В., Поднебенна С. К. Методика вибору механічного пристрою спряження частот обертання колеса транспортного засобу та валу асинхронного генератора за умови його гарантованого збудження. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КрНУ, 2021. Вип. 1/2021 (53). С. 8–14.
 2. Бурдільна Є. В., Сергієнко С. А., Чорний О. П. Система векторного керування електроприводом конвеєра зернометальної машини. Електротехніка та електроенергетика. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – № 2. – С. 8–16. DOI: 10.15588/1607-6761-2021-2-1
 3. Бурдільна Є.В., Чорний О.П., Титюк В.К., Сергієнко С.А. Синтез закону керування електроприводом вентилятора зернокидача для фокусування зернового потоку . World Science journal. 5 (66). С. 4–13. doi: 10.31435/rsglobal_ws/30052021/7584
 4. Артеменко А.М., Чорний О.П. Експериментальні дослідження з визначення параметрів електричних двигунів тягового електроприводу кар’єрного електровозу. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Вип. 4/2020 (52). – С. 27-32. DOI: 10.30929/2072-2052.2020.4.52.27-32
 5. Артеменко А.М., Чорний О.П., Данилейко  О.К. Стан електромеханічного обладнання та аналіз режимів роботи тягових електроприводів кар’єрних електровозів. Вісник Приазовського державного технічного університету. - 2020. - № 41. - С. 81-98.  - (Серія: Технічні науки). DOI:10.31498/2225-6733.41.2020.226186
 6. Chornyi O., Tytiuk V., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Tryputen M., Nadtochyi V. Effect of uncertainty of the parameters of a synchronous motor mathematical model on the parametric and numerical stability of its solutions and calculation of dynamic modes. Energy. Series: "Modern problems of power engineering and ways of solving them". Georgian technical university faculty of power engineering and telecommunication. Tbilisi, Georgia, 2020. № 4 (96). P.38–45.
 7. Тытюк В.К., Барановская М.Л., Рожненко Ж.Г., Черный А.П., Бурдильная Е.В., Кобылянский Б.Б. Применение теории обобщенного электромеханического преобразователя к анализу статических характеристик асинхронного двигателя. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Вип. 2/2020 (50). – С. 16-24. DOI: 10.30929/2072-2052.2020.2.50.16-24
 8. Зачепа Ю.В., Черный А.П., Зачепа Н.В., Буряковський С.Г. Уточненный метод расчета нагрузочных характеристик асинхронного генератора с емкостным возбуждением. Вестник Карагандинского государственного индустриального университета. Тимертау, 2019. № 4 (27). С. 123-134.

______________________________________________________________________________

Патенти на винахід, деклараційні патенти на винахід чи корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. Чорний О. П., Герасименко Л.В. Науковий твір «Засоби діагностування сформованості компетентностей інженерів електромеханіків». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99663, від 14.09.2020 р.

2. Зачепа Ю.В., Чорний О. П., Мазуренко Л.І., Зачепа Н.В., Ченчевой В.В. Науковий твір «Метод визначення навантажувальних характеристик асинхронного електрогенератора та емностей конденсаторів для його збудження, методика їх розрахунку». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98239, від 18.06.2020 р.

3. Зачепа Ю.В., Чорний О. П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод вибору модулю механічного зв’язку локального автономного джерела енергопостачання та методика розрахунку діаметру передавальних валків за умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98236, від 18.06.2020 р.

4. Зачепа Ю.В., Чорний О. П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод визначення максимально-допустимої частоти обертання валу двигуна внутрішнього згоряння та методика її розрахунку для забезпечення умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98236, від 18.06.2020 р.

5. Чорний О. П., Герасименко Л.В., Науковий твір «Використання математичних моделей в організації освітнього процесу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98242, від 18.06.2020 р.

6. Чорний О. П., Герасименко Л.В., Бушер В.В., Титюк В.К. Науковий твір «Математичні моделі процесу навчання та їх застосування для оцінки набуття компетенцій студентами технічних спеціальностей». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97271, від 24.04.2020 р.

7. Чорна О.А., Бісікало О.В., Чорний О.П. Оцінка ресурсу роботи асинхронного двигуна на основі вимірювань зовнішнього магнітного поля. Заявка на реєстрацію авторського права на твір. Заявка № 1027478 від 03.05.2018. Свідоцтво № 78794 від 04.05.2018 р.

______________________________________________________________________________

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Zachepa Iu., Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Chenchevoi V. Power supply for educational institutions: efficiency and alternatives. Collective monograph /edited by M. Sotnyk, Doctor of Technical Sciences. – Hamilton, Canada, Accent Graphics Communications & Publishing, 2020. 146 p. ISBN 978-1-77192-572-3

3. Загирняк М.В., Зачепа Ю.В., Родькин Д.И., Черный А.П., Ченчевой В.В. Электроприводы с энергоснабжением от автономных асинхронных генераторов: монография. Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2019. 200 с. ISBN 978-617-639-226-2

4. Ченчевой В.В., Родькин Д.И., Зачепа Ю.В., Черный А.П. Автономный нерегулируемый асинхронный генератор с высоконасыщенной магнитной системой: монография. Кременчуг: ЧП Щербатых А. В., 2019. 210 с. ISBN 978-617-639-246-0

______________________________________________________________________________

Навчально-методичні посібники, електронні курси на освітніх платформах (зазначати курси, що мають всю необхідну документацію та пройшли перевірку чи подані на сертифікацію), інші друковані навчально-методичні праці:

1. Чорний О. П. , Родькін Д.Й., Артеменко А.М., Кравець О.М., Зачепа Ю. В. , Титюк В. К. , Сергієнко С.А. Теорія електроприводу. Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами. навчальний посібник. – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2020. – 104 с.

2. Черный А.П., Сивякова Г. А., Перекрест А. Л., Тытюк В.К. Анализ данных в технических системах. Методы обработки сигналов. навчальний посібник. – Алматы: Эверо, 2019. – 214 с.

3. Чорний О. П. , Зачепа Ю. В. , Титюк В. К. , Чорна О. А. Моніторинг і діагностика електромеханічних об’єктів : навчальний посібник. – Кременчук : Видавець ПП Щербатих О. В., 2019. – 122 с. (7,1 друк. Арк)

4. Сивякова Г.А., Черный А.П. Металлургиялық өндірістің автоматтандыру жүйесіндегі микропроцессорлық техника (оқу құралы) [Мікропроцесорна техніка в автоматизації металургійної промисловості (Навчальний посібник)]. Алмати: Видання РБК для навчально-методичної літератури, 2018. – 182 с.

______________________________________________________________________________

Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня:

Наукове керівництво дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Білик Олександр Вікторович «Формування самоосвітньої компетентності майбутніх техніків електриків у процесі фахової підготовки», 2018, ДК 051260, 05 березня 2019;

Наукове консультування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи, Черно Олександр Олександрович «Енергоефективні керовані електромагнітні приводи вібраційного обладнання. Теорія і практика», 2020

______________________________________________________________________________

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена разових спеціалізованих вчених рад:

Офіційний опонент дисертаційної роботи Коваля А.М., поданої на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03. Захист відбувся 28.09.2021 р. на засідання спеціалізованої вченої ради К.05.052.05 у Вінницькому національному технічному університеті.

Офіційний опонент дисертаційної роботи Дяченка Г.Г., поданої на здобуття кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03. Захист відбувся 23.09.2021 р. на засідання спеціалізованої вченої ради Д.00.080.07 у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

Офіційний опонент дисертаційної роботи Бібік О.В., поданої на здобуття доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03. Захист відбувся 10.11.2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.187.35 у Інституті Електродинаміка НАН України.

Офіційний опонент дисертаційної роботи Заєць Н.А., поданої на здобуття доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03. Захист відбувся 08.10.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.07 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Офіційний опонент дисертаційної роботи Шаповала І.А., поданої на здобуття доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03. Захист відбувся 04.07.2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.00.080.07 у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

Офіційний опонент дисертаційної роботи Ковбаси С.М., поданої на здобуття доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03. Захист відбувся 27.04.2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

______________________________________________________________________________

Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проєкту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах:

Відповідальний виконавець НДР з фундаментальних «Теоретичні основи керування процесами перетворення енергії в електромеханічних комплексах для підвищення енергоефективності їх роботи» (№ держреєстрації 0114U002629, 2014-2016 р.р.)» та прикладних досліджень: «Розробка та дослідження автономних джерел енергопостачання для умов бойових дій та ліквідації аварій техногенного характеру», (№ держреєстрації 00118U003598, 2018-2019 р.р.), «Енергоресурсозберігаючі технології управління теплоспоживанням будівель навчальних закладів» (№ держреєстрації 0115U002527, 2014–2015 р.р.), «Наукові основи побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, підготовки кадрів» (№ держреєстрації 0113U002177, 2013–2014 р.р.) Міністерства освіти і науки України.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.45.052.01 із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи, головний редактор журналів "Реферативний журнал Інституту електромеханіки енергозбереження та систем управління" (http://refieesu.kdu.edu.ua) та "Інженерні та освітні технології" (http://eetecs.kdu.edu.ua/), заступник головного редактора журналу "Електромеханічні комплекси і системи" (http: // ees.kdu.edu.ua/en), член редакційних колегій журналів «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», «Вестник Карагандинского государственного индустриального университета», м. Теміртау, Казахстан; «Наукові праці Донецького національного університету. Серія «Електротехніка і енергетика», м. Покровськ; «World Science: RS Global Sp. z O.O.», м. Варшава, Польща.

______________________________________________________________________________

Робота у складі рад, агенцій, комісій МОН України:

Член експертної ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії України (2013-2016 р.р.),

член науково-методичної комісії з інженерії (підкомісія 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) та член експертної групи МОНУ для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковими напрямами з 2019 року.

______________________________________________________________________________

Участь у міжнародних наукових та/або освітніх проєктах, залучення до міжнародної експертизи:

Голова організаційних комітетів міжнародних наукових конференцій:

 • International Conference "Modern Higher Education: Realities, Problems and Prospects" (у 2015 р.),
 • 25th IEEE International Conference on Problems of automated electric drive. Theory and practice (у 2020 р.),
 • IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy System (у 2017, 2019, 2021 р.р.);

Експерт конкурсу наукових проєктів з грантового фінансування Комітету науки МОН Республіки Казахстан (2014-2016 р.р.),

______________________________________________________________________________

Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

1. Zachepa I.,Chornyi O., Perekrest A., Zachepa N., Zbyrannyk O., Mykhalchenko,G. Technical and Economic Assessment of Use Local Autonomous Sources of Energy Supply. Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020, 9240791. (Scopus, Web of Science).

2. Chenchevoi V., Zachepa I.,Chornyi О., Chencheva О., Yatsiuk R. Electric Power Quality Induction Generator with Parametric Asymmetry. Proceedings of the International Conference on 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), 2020. Р. 504-508. DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250097 (Scopus).

3. Tytiuk V., Ilchenko O., Chornyi O., Zachepa Yu., Serhiienko S., Berdai A. SRM identification with fractional order transfer functions. 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2019 – Proceedings. (Scopus, Web of Science).

4. Zachepa Yu., Chornyi O., Mazurenko L., Buryakovskiy S., Zachepa N., Chenchevoi V. Development of Theory and Practice of the Local Autonomous Power Supply Sources Creation. Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2019. P. 178-181. (Scopus).

5. Zagirnyak M., Zachepa Yu., Chornyi O., Chenchevoi V. The autonomous source of energy supply for elimination of anthropogenic accidents. Book of digests the 7thSymposium on Applied Electromagnetics SAEM’2018. Podčetrtek, Slovenia, 2018. P. 82–83. (Scopus).

6. Chenchevoi V.,  Zachepa Yu., Chornyi O., Ogar V., Shokarov D., Zachepa N. The Formed Autonomous Source for Power Supply of Single-Phase Consumers on the Basis of the Three-Phase Asynchronous Generator. IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems 2018 (IEPS). Kharkiv, Ukraine, 2018. P. 110–115. (Scopus).

______________________________________________________________________________

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт):

голова журі міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на/або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт):

 • Бєлінська Олена Олександрівна (ЕС-19-1м), Диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Робота «Моніторинг стану електродвигунів на основі зовнішніх ознак їх роботи», 2021 р.
 • Костанда Олексій Іванович (ЕС-20-1м), Диплом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Гірництво» у ДВНЗ Криворізький технічний університет. Робота «Діагностика асинхронних двигунів систем електроприводу за зовнішніми ознаками», 2021 р.
 • Реуцька Анастасія Вячеславівна (ЕС-18-1м), Диплом ІІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, 2019 р.
 • Дудник Максим Володимирович, Рибак Юрій Олександрович (ЕС-18-2м) , Диплом І ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Гірництво» у ДВНЗ Криворізький технічний університет, 2019 р.
 • Горпиненко Владислав Сергійович (ЕС-17-2м), Диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, 2018 р.
 • Майборода Сергій Володимирович (ЕС-17-1м), Диплом ІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Гірництво» у ДВНЗ Криворізький технічний університет, 2018 р.
 • Кулик Данило Олегович, Карабаш Євген Олександрович, Диплом ІІІ ступеня у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, 2018 р.
 • Кісліцин Олександр Юрійович, Калінін Дмитро, Диплом ІІІ ступеня у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, 2018 р.

______________________________________________________________________________

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член міжнародної асоціації в галузі техніки «Інститут інженерів електротехніки і електроніки» (IEEE).

Почесний член Громадської організації «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ»

Член громадської організації «Українська асоціація інженерів-електриків» Кременчуцького міського осередку.

______________________________________________________________________________

Програми стажування (підвищення кваліфікації):