Чорний Олексій Петрович

Chornyiпрофесор
д.т.н., проф.

1964 р.н., Україна

Чорний О. П., доктор технічних наук, професор, директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), професор кафедри систем автоматичного управління та електроприводу КрНУ.

Чорний О.П. наукову діяльність розпочав у 1986 р., а у сфері освіти працює з 1988 року. У 1991 захистив кандидатську дисертацію на тему "Системи побічного пуску синхронних двигунів кар'єрних екскаваторів". У 2005 захистив докторську дисертацію "Моніторинг параметрів електричних двигунів електромеханічних систем" за спеціальністю 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи. З 2005 року очолює Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління КрНУ.

За час роботи підготував близько 250 наукових робіт серед яких 9 монографій, підручник і 6 посібників, понад 25 авторських свідоцтв СРСР і патентів України на винахід.

Керівник науково-дослідних робіт за такими основними напрямками наукових досліджень, як пускові системи регульованих і нерегульованих електроприводів, діагностика електромеханічних систем, якість перетворення енергії в електромеханічних системах, віртуальні лабораторні комплекси для навчального процесу і наукових досліджень.

Головний редактор журналів "Реферативний журнал Інституту електромеханіки енергозбереження та систем управління" (http://refieesu.kdu.edu.ua//) та "Інженерні та освітні технології" (http://eetecs.kdu.edu.ua/), заступник головного редактора журналу "Електромеханічні комплекси і системи" (http: // ees.kdu.edu.ua/en), член редакційних колегій 12 журналів.

Член спеціалізованої вченої ради з присудження докторських і кандидатських ступенів в КрНУ, член такої ради в Донецькому національному технічному університеті (м. Покровськ).

Протягом 2010–2015 років був членом експертної ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії України. Неодноразово брав участь у роботі комісій з акредитації як вищих навчальних закладів в цілому, так і окремих навчальних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації, член науково-методичної комісії з інженерії (підкомісія 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з 2016-по 2018 рік. Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) та член експертної групи МОНУ для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковими напрямами з 2019 року..

Має наукові й почесні звання та нагороди:  доктор технічних наук (2005); професор (2006); грамоти Міністерства освіти і науки України (2007, 2009), грамота Національної академії педагогічних наук України (2010), знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2010), знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2015), лауреат Державної премії в галузі освіти у 2018 році.