Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (ЕСМО–2016)

Протягом тринадцяти років Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського щороку проводить Міжнародну науково-теоретичну конференцію молодих учених «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (ICPEES '2013). І нинішній рік не є винятком: 14–15 квітня 2016 р. у КрНУ відбудеться чергова, XIV, конференція, організаторами якої є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук, Україна), Карагандинський державний інженерний інститут (м. Теміртау, Казахстан), Українська асоціація інженерів-електриків (Кременчуцький міський осередок).

Даний захід є дуже важливим для студентів, аспірантів та молодих викладачів ВНЗ, оскільки він дозволяє майбутнім ученим поділитися своїми напрацюваннями, поспілкуватись з колегами інших вищих навчальних закладів, зайвий раз відточити свою майстерність у написанні статей, познайомитися з досягненнями інших вчених, які лише нещодавно вступили на стезю науки.

На жаль, необхідно констатувати, що в останні роки намітилась тенденція до зменшення кількості тез, поданих співробітниками кафедри САУЕ на конференцію. Так,
2014 р. для публікації у збірнику конференції співробітниками кафедри САУЕ було надано 75 тез, 2015 р. – 65,  2016 р. – 57 тез.

 

Перелік тез доповідей співробітників кафедри САУЕ на ХIV
Міжнародну конференцію молодих учених і спеціалістів

Автори

Назва

1

Авраменко Д.С., Руденко Н.А.

Необходимость уточнения электромагнитных параметров асинхронного двигателя в пусковых режимах

2

Базишин М. Ю.

Тиристорного регулятор як джерело полігармонічного живлення в системах ідентифікації параметрів асинхронних двигунів енергетичним методом

3

Базишин М. Ю.

Ідентифікація нелінійної індуктивності енергетичним методом

4

Бояренцева Т. Ю. Старостін С. С.

Система позиційного електропривода з поліоптимальним керуванням

5

Бурдільна Є. В.

Синтез регресійних моделей процесу зміни струму в обмотках синхронного двигуна при його пуску

6

Віценя В.В., Лещук О.Ю., Бойко Л. Г.

Комп’ютеризований комплекс для дослідження засобів автоматизації систем опалення з припливною вентитляцією*

7

Войтко А. В., Ноженко В. Ю.

Особенности построения электромеханического аналога электромеханической вибрационной машины зарезонансного типа

8

Волжан М.Н.

Эффективность мероприятий при решении вопросов энергозбережения бюджетных организаций

9

Гаврилец Г. О.

Критические частоты в электромеханической системе

10

Герасименко О. В., Перекрест А. Л.

Класифікація вимог до теплового балансу цивільних будівель

11

Зачепа Н. В., Мельник К. І.

Віртуальний наглядач показників енергорежимів автономної енергогенеруючої установки

12

Зачепа Н. В., Петрук К. Г.

Реалізація кривої намагнічування асинхронного генератора з використанням графічного середовища програмування Lab VIEW

13

Зачепа Н. В., Сусік Д. Ю., Піддубний В. В.

Навчальний стенд для дослідження режимів роботи автономних джерел живлення на базі асинхронного генератора

14

Зачепа Ю. В.

Наукові основи створення формованих автономних джерел енергопостачання

15

Кирпа О. С., Кравец А. М., Т. В. Коренькова

Исследование режимов работы гидротранспортной установки с использованием виртуального комплекса-тренажера

16

Ковальчук В. Г., Коренькова Т. В.

Переходные процессы в насосном комплексе с частотно-регулируемым электроприводом при работе на трубопроводную сеть с противодавлением

17

Коека Т. М., Зачепа Н. В.

Индикатор качества электрической энергии автономных генеруриющих установок

18

Кравец А. М., Сердюк А. А., Шишков С. Ю.

Микроконтроллерная система дистанционного управления массовым взрывом в карьерах по радиоканалу

19

Крамаренко І. А., Хребтова О. А.

Застосування платформи ARDUINO для розробки навчальних систем автоматизації

20

Кущ-Жирко М. О., Перекрест А. Л.

Реализация программного модуля для связи с приборами учета эрегоресурсов через протокол M-BUS

21

Лещук О. Ю., Гладир А.І.

Лабораторний комплекс для доcлідження алгоритмів роботи технологічного комплексу з виготовлення склопластикових труб

22

Лещук О.Ю., Мамчур Д.Г., Гладир А.І.

Організація технологічного процесу з виготовлення склопластикових труб на базі hmi-панелі фірми kinco

23

Лотоус В. В,, Лєнчик А. В., Нестеров І. О.

Аналіз систем навантаження асинхронних двигунів з використанням перетворювача частоти

24

Майборода С. В., Лещук О. Ю.

Лабораторний комплекс для дослідження систем керування крановим частотно-герульованим електроприводом

25

Манько Р. Н., Коренькова Т. В.

Влияния места локализации утечки на волновые процессы в трубопроводной сети насосного комплекса

26

Мишковець Д. В.

Шляхи модернізації електрообладнання кранів

27

Мошковский В. Ю.

Пути снижения потерь в электромеханических системах

28

Мухьяров Р.С., Юхименко М. Ю.

Использование программних эмуляторов при разработке виртуальных лабораторных работ по курсу дисциплины «Микропроцессорный устройства»

29

Никитина А. В., Ивашута В. В., Никитина Е. А.

Технический учет электроэнергии как составляющая оценки качества преобразования энергии потребителем

30

Ноженко В. Ю.

Энергопроцессы в аналоге зарезонаной вибрационной машины

31

Ноженко В. Ю.

Вибрационный момент на валу приводного двигателя зарезонансной вибрационной машины

32

Реуцька А. В., Артеменко А. М.

Розробка тестових завдань із навчальної дисципліни «Теорія електропривода»

33

Рєзнік Д. В., Бойко Л. Г.

Досвід проведення профорієнтаційної роботи вищого навчального закладу

34

Романча Д. В., Перекрест А. Л.

Щодо автоматизації процесу герулювання систем опалення будівель житлово-комунального господарства міст

35

Ромашихин Ю. В., Руденко Н. А., Базишин М. Ю.

Источники электропитания пр идентификации параметров асинхронных двигателей энергетическим методом

36

Ромашихин Ю. В., Руденко Н. А., Волочай А. Г., Каленик С. В.

Методы определения параметров асинхронных двигателей

37

Ромашихин Ю. В., Руденко Н. А., Резник Д. В., Волочай А. Г.

Модификация сигналов для задач идентификации параметров электротехнических систем

38

Руденко Н. А.

Оценка поверхностного эффекта в роторном контуре асинхронного двигателя при питании его от сети

39

Руденко Н. А., Ромашихин Ю. В.

Целесообразность учета эффекта вытеснения тока в роторе при определении параметров асинхнронных двигателей

40

Сабадаш В.В., Ігначук С.М., Гладир А.А., Лещук О.Ю.

Лабораторний комплекс для вивчення телемеханічних та бездротових систем керування в системах електропостачання

41

Сергієнко А. В., Кравець О.М., Ковальчук В. Г., Коренькова Т. В.

Дослідження перехідних процесів в гідротранспортному комплексі з трубопровідною арматурою різного типу

42

Токарчик В. В., Крамаренко І. А., Богодист А. О., Чернов Д. Є.

Момент рушання асинхронної машини подвійного живлення з перетворювачем частоти в колі ротора

43

Федотьєв А. В., Сергієнко І. С., Сергієнко С. А.

Особливості моделювання дробновимірних регуляторів у системах автоманичного керування електроприводами

44

Федотьєв А. В., Сергієнко І. С., Сергієнко С. А.

Система стабілізації швидкості з дробновимірним регулятором

45

Хребтова О. А., Коптяэв С. Ю., Куцевол В. І.

Дослідження електромеханічної системи механізму підйому на фізичній моделі

46

Хребтова О. А., Чернов Д. Є., Богодист А. О.

Лабораторний комплекс для розробки та налагодження прогманого забезпечення технологічних процесів

47

Husach S.

Development of the closed-loop control system  for direct current motor based on the virtual laboratory complex

48

Чеботарьова Є. О., Перекрест А. Л,

Підходи до оцінки ефективності впровадження енергозберігаючих технологій цивільних будівель

49

Ченчевой В. В., Прус В. В.

Экспериментальное исследование режима сильного насыщения жлектротехнической стали

50

Ченчевой В.В.

Развитие теоретических представлений в задачах оценки потерь в стали при глубоком ее насыщении

51

Чистяков П. Р.

Віддалене керування електротехнічним лабораторним обладнанням через мережу Internet

52

Шаповал Е.В., Перекрест А.Л.

К обработке информации систем мониторинга потребления энергетических ресурсов муниципальных объектов

53

Шевченко С. И., Кравец А. М., Сердюк А. А., Сукач С. В.

Система диспетчерского контроля данных газораспределительных станций по радиоканалу

54

Шевчук С. В.

Оцінка втрат енергії в силовій частині частотно-керованого електропривода з різними законами формування вихідної напруги

55

Чаєнков П.С., Юхименко М.Ю.

Оцінка зміни конструктивних параметрів на характеристики асинхронних двигунів

56

Д. О. Ошивалов, Г. А. Сивякова

 

Разработка системы технологической сигнализации между ТЭЦ-ПВС и доменными печами

57

А.Д. Мусин, Г. А. Сивякова

О модернизации системы нижней загрузки доменной печи №1 АО «Арселормиттал Темиртау»

58

О. В. Білик, М.А. Усенко

Віртуальний стенд для проведення лабораторного практикуму з навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»

59

С.С. Романенко, А.А. Артеменко, А. В. Реуцька, А. Є. Черновол

Експериментальні дослідження процесу навчання

Категорія: