Здобутки кафедри САУЕ у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з електромеханіки

Другий етап Всеукраїнської олімпіади за напрямом “Електромеханіка” проводився на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з наказом Міністерства освіти і науки України № 1247 від 27.11.2015 р., наказом ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
№ 283-1 від 08.12.2015 р. був затверджений термін проведення ІІ-го етапу олімпіади.

Другий тур Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Електромеханіка» для студентів четвертого курсу електротехнічних спеціальностей проводився 23–25 березня 2016 р. на базі кафедри систем автоматичного управління та електропривода Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

В цьому році кількість вищих навчальних закладів України перевищила 15:

 • Дніпродзержинський державний технічний університет;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА (м. Артемівськ);
 • Українська інженерно-педагогічна академія;
 • Національна металургійна академія України;
 • Запорізький національний технічний університет;
 • ДВНЗ «Криворізький національний університет»;
 • НТУ «Харківський політехнічний інститут»;
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • ДВНЗ «Національний гірничий університет»;
 • Одеський національний політехнічний університет;
 • Приазовський державний технічний університет;
 • Донбаський державний технічний університет;
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Загалом в олімпіаді брали участь 56 учасників.

З привітальним словом учасникам олімпіади виступив голова оргкомітету олімпіади, перший проректор В.В. Никифоров.

Інформацію щодо правил проведення олімпіади розповіли проф. О.П. Чорний та доц. Ю.В. Ромашихін. Олімпіада проходила в два тури. Перший день (24 березня) проводився в два етапи: 1 етап – тестові завдання, 2 етап – чотири задачі, не пов’язаних між собою. На другий день (25 березня) було запропоновано одну практичну задачу (моделювання на ЕОМ). Завдання мали рейтингову систему оцінювання. Така організація дозволила учасникам вибирати конкурсні завдання за рівнями складності, виходячи з власних можливостей, і повніше виявити навички учасників.

Основні показники, за якими оцінювалась повнота розв’язання задач конкурсного завдання:

– знання теоретичного матеріалу;

– обґрунтування використовуваних методів та раціональність запропонованого способу розв’язання задачі;

– якість розрахунків;

– достатнє супроводження розрахунків графічним матеріалом та коментарями;

– уміння використовувати пакети прикладних математичних програм при розв’язанні прикладних задач за фахом.

До членів журі олімпіади були запрошені викладачі, які супроводжували студентів-учасників: проф. Чорний О.П. (КрНУ), доц. Зачепа Ю.В. (КрНУ), проф. Мороз В.І. (Національний університет «Львівська політехніка»), доц. Морозов Д.І. (Донбаський державний технічний університет), доц. Антонов М.Л. (Запорізький національний технічний університет), доц. Ромашихін Ю.В. (КрНУ), старш. викл. Лисиця П.М. (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка), старш. викл. Обруч І.В. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), асист. Бібік А.В. (Одеський національний політехнічний університет), асист. Якупов Д.В. (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»), асист. Цабенко М.В. (Дніпродзержинський державний технічний університет).

За підсумками змагання були визначені переможці:

Місце

Прізвище, ім’я по-батькові учасника

Назва вищого навчального закладу

Перше

Ротару Андрій Вікторович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Друге

Кожемякін Кирило Сергійович

Запорізький національний технічний університет

Третє

Волочай Артем Геннадійович

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Боровець Тарас Васильович

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Усім учасникам оргкомітет олімпіади бажає подальших творчих досягнень.

Категорія: