XVІI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES'2016)

17–19 травня 2016 року Інститутом електромеханіки, енергоресурсозбереження і систем управління була проведена XVІI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика» (ICPEES'2016).

Конференція працювала за наступними науковими напрямами:

  • Діагностика, моніторинг та захист електротехнічних комплексів та систем;
  • Енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах обладнаних турбомеханізмами;
  • Електромеханічні системи та автоматизація;
  • Енергетика та енергопостачання промислових підприємств. Енергетичний менеджмент;
  • Електричні машини і апарати;
  • Енергоресурсозберігаючі технології моніторингу та керування тепло споживанням;
  • Інновації в освіті та виробництві. Проблематика вищої школи.
 

На конференції проведено 2 пленарних засідання та 6 секційних (у тому числі англомовна секція і секція стендових доповідей) на яких було заслухано 68 доповідей – 3 пленарні доповіді, 65 секційних доповідей, у тому числі: 11 доповідей на англомовній секції та 29 стендових доповідей. Із них:

–  за підготовленими кандидатськими дисертаційними роботами – 5 доповідей;

–  з актуальних проблем підвищення ефективної експлуатації електромеханічних систем – 12 доповідей;

–  на межі наукових напрямів – 2 доповіді;

–  за науковими дослідженнями аспірантів, магістрантів – 37 доповідей.

Всього на участь у конференції ICPEES'2016 було подано 95 заявок від представників України та 10 іноземних країн: Німеччини, Польщі, Словаччини, Білорусії, США, Республіки Казахстан, Марокко, Китаю, Замбії та Мозамбіку.

У роботі конференції взяли особисту участь 145 осіб, із них: 21 доктор технічних наук, 32 кандидати технічних наук, 18 аспірантів, 47 студентів, 21 викладачів та фахівців ВНЗ, 6 представників підприємств. Більшість із них представили результати своїх досліджень та розробок у вигляді доповідей та наукових публікацій.

 

Учасники конференції представляли академічна установа, 21 провідний ВНЗ України (15) та зарубіжжя (6), 12 промислових підприємства, а саме:

  • Інститут електродинаміки НАН України (м. Київ);
  • Карагандинський державний індустріальний університет (Республіка Казахстан); Університет Хассан II Аін Шок (Марокко); Кошицький технічний університет (Словаччина); Ланьчжоуський транспортний університет (Китай); Білоруський національний технічний університет (м. Мінськ); Люблінський технічний університет (Польща); ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків); Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ); Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний університет кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова (м. Миколаїв); Донбаський державний технічний університет (м. Лисичанськ); Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ); Донбаська національна академія будівництва і архітектури (м. Краматорськ); Луцький національний технічний університет; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь); Сумський державний університет; Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків); Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєверодонецьк);
  • Науково-виробниче підприємство ТОВ «Електроник, ЛТД» (м. Запоріжжя); СВ «Альтера» (м. Кременчук); ТОВ «ЭЛЕКТРОЮНИТ» (м. Харків); Публічне акціонерне товариство «Крюковський вагонобудівний завод» (м. Кременчук); Державне підприємство «Завод «Електротяжмаш» (м. Харків); Публічне акціонерне товариство «УКРГАЗТЕХСВЯЗЬ» (м. Кременчук); ТОВ «Науково-комерційне підприємство «Укртранссигнал» (м. Харків); Кременчуцький завод комунального устаткування (м. Кременчук); Компанія «Record-UCA» (США); Компанія «Крефельд Конструкція та сервіс» (Німеччина); Транспортна компанія «J&J Transport Zambia Limited» (Замбія); Транспортна компанія «JJ Transportes Lda» (Мазамбік).

 

У рамках конференції відбулась IX спеціалізована виставка «Сучасні технології в освіті та виробництві», робота якої проходила за напрямами:

     –  науково-методичні розробки та видання;

     –  інформаційно-програмне забезпечення;

     –  програмно-апаратні комплекси для навчального процесу та наукових досліджень;

     –  промислове обладнання.

 

До початку конференції видано збірник дайджестів ICPEES'2016 (на 298 с.) надрукований за рішенням Вченої ради КрНУ (протокол № 9 від 21.04.2016 р.), електронна копія якого розміщена у форматі PDF на сайті конференції (http://icpees.kdu.edu.ua) та сайті КрНУ (http://kdu.edu.ua). До збірника увійшло 87 дайджестів.

 

Інформацію про конференцію та виставку було висвітлено на сайті КрНУ та міських засобах масової інформації. Під час роботи конференції проведено ознайомлення її учасників з лабораторною базою Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, відбулось творче спілкування між ученими з урахуванням наукових інтересів.

У методичному й науковому плані конференція пройшла як організований, чітко спланований захід. Учасники конференції відзначають її результативність як заходу, що надає можливість безпосереднього спілкування, взаємного збагачення інформаційними матеріалами, встановлення повноцінних творчих зв'язків між її учасниками.

Категорія: