Графік проведення семінарів магістрів денної форми навчання на кафедрі САУЕ на 2016-2017 н.р.


з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Назва теми магістерської роботи

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Дата доповіді на семінарі

8.05070207 - “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”

1

ВОЙТКО 
Артур 
Віталійович

Управління енергопроцесами вібраційних систем з дебалансними віброзбуджувачами

Родькін Д. Й.,
професор кафедри

22.09.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

2

КУШНІРОВ
Сергій
Валерійович

 

Модернізація електроприводів та системи курування горизонтально-вертикально розточувального верстату типу 6М610 в умовах ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

Мельников В. О.,
доцент кафедри

20.10.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

3

ЛЄНЧИК 
Андрій
Володимирович

Система навантаження електричних двигунів при випробуваннях із використанням машини подвійного живлення

Калінов А. П.,
доцент кафедри

06.10.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара,

4

МЕЛЬНИК
Костянтин
Іванович

Підвищення якості електроенергії генерованої автономними дизель-генераторними установками.

Зачепа Ю. В.,
доцент кафедри

03.11.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

5

ЧИЖОВ
Михайло
Андрійович

Дослідження режимів роботи частотно-регульованого електроприводу з урахуванням мережі живлення

Чорний О. П.,
професор кафедри

18.11.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

8.05070204 - “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”

1

АВРАМЕНКО
Дмитро
Сергійович

Система ідентифікації параметрів асинхронного двигуна з врахуванням ефекту витиснення струму в роторі

Родькін Д. Й.,
професор кафедри

06.10.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара,

2

ГУСАЧ 
Сергій 
Сергійович

SCADA-система керування роботою тельфера з функцією гасіння коливань вантажу

Мамчур Д. Г.,
доцент кафедри

20.10.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

3

МИШКОВЕЦЬ
Дмитро
Вадимович

Обґрунтуванням шляхів модернізації кранових електроприводів

Калінов А. П.,
доцент кафедри

18.11.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

4

ФЕДОТЬЄВ 
Артур 
Володимирович

Системи керування електроприводами з дробновимірними регуляторами

Сергієнко С. А.,
доцент кафедри

06.10.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

5

ШОСТАК 
Богдан 
Леонідович

Дослідження динамічних процесів у асинхронних двигунах при роботі перетворювача частоти у режимі групового керування

Калінов А. П.,
доцент кафедри

01.12.2016 р.,
ауд. 2409,
2 пара

Категорія: