Графік захисту звітів з переддипломної практики

Групи

Період

проходження практики

Назва практики

Дата

захисту звітів

Аудиторія/

год.

ЕС–16–2м

01.09 - 24.09.2017р.

переддипломна

25.09-29.09.2017р.

№2304,

9.00 – 12.00

ЕС–16–2зм

ЕВ–16–2зм

04.09 - 30.09.2017р.

переддипломна

02.10-07.10.2017р.

 

Студент повинен здати:

1. Звіт з практики, а саме: 2 розділи випускної роботи, підписаний студентом та керівником практики, також оцінка керівника.

2. Щоденник з практики, оформлений згідно стандартам, підписаний студентом, керівником, директором установи, де проходив практику; повинна стояти оцінка за практику та печатка закладу.

Примітка: Звіти та щоденники з практики приймаються після ліквідації академзаборгованості. Всі питання щодо проходження практики та оформлення звітів звертатись до асист. Бойко Лілії Григорівни в ауд. 2304.