Графік захисту звітів з переддипломної практики

Графік

захисту звітів з переддипломної практики студентів денної та заочної форм навчання на кафедрі САУЕ

 на 2016 - 17 н.р.

Групи

Період
проходження практики

Назва практики

Дата захисту звітів

Аудиторія/

год.

ЕС–16–1зсп

ЕВ–16–1зсп

24.01 - 20.02.2017р.

переддипломна

21.02 - 25.02.2017р.

№2304,

9.00 – 12.00

ЕС–15–1м

ЕВ–15–1м

30.01 - 26.02.2017р.

науково - дослідна

27.02 - 03.03.2017р.

ЕС–16–1сп

ЕВ–16–1сп

30.01 - 12.03.2017р.

переддипломна

13.03 - 17.03.2017р.

 

Студент повинен здати:

  1. Звіт з практики, а саме: 2 розділи випускної роботи (проекту), підписаний студентом та керівником практики, також оцінка керівника.
  2. Щоденник з практики, оформлений згідно стандартам, підписаний студентом, керівником, директором установи, де проходив практику; повинна стояти оцінка за практику та печатка закладу.

 

Примітка: Звіти та щоденники з практики приймаються після ліквідації академзаборгованості. Всі питання щодо проходження практики та оформлення звітів звертатись до асист. каф. САУЕ Бойко Лілії Григорівни в ауд. 2304.