Графік захисту звітів з переддипломної практики

 

Студент повинен здати:

1. Звіт з практики, а саме: 2 розділи випускної роботи, підписаний студентом та керівником практики, також оцінка керівника.

2. Щоденник з практики, оформлений згідно стандартам, підписаний студентом, керівником, директором установи, де проходив практику; повинна стояти оцінка за практику та печатка закладу.

Примітка: Звіти та щоденники з практики приймаються після ліквідації академзаборгованості. Всі питання щодо оформлення звітів та захисту переддипломної практики 34092@ukr.net (Хребтова О.А.)

УВАГА!!! Продовжуючи виконання в університеті карантинних (протиепідемічних) заходів, захист звітів щодо переддипломної практики здобувачів кваліфікації «бакалавр» денної форми навчання випуску 2021 року можливо провести із застосуванням дистанційних технологій навчання. Спосіб (способи) комунікації узгоджується до 17.05.21р. з відповідальними за переддипломну практику.