Оголошення!

Необхідно студентам – дипломникам бакалаврам та спеціалістам, магістрам денної та заочної форми навчання на 2016 – 2017 н.р. кафедри САУЕ здати перелік наступних документів:

  • Обхідний лист (взяти у Бойко Л.Г. та здати – в день заліку практики, але не пізніше ніж за 3 дні до захисту).
  • Залікову книжку (в день заліку практики).
  • Студентський квиток (не пізніше ніж за 3 дні до захисту).
  • Рецензію на роботу, підписану рецензентом (за 10 днів до захисту).
  • Відгук керівника та подання голові ЕК (за 10 днів до захисту).
  • Довідку про майбутнє працевлаштування або заява (тільки для студентів денного відділення бюджетної форми навчання 5 курсу (здати у період лютий - квітень 2017р.).
  • Квитанцію про сплату за диплом (оригінал).
  • Пояснювальну записку та електронний варіант слайдів (здати секретарю ЕК за 3 дні до захисту).

 

З питань щодо організації, підготовки дипломування та строки захисту студентів ЕМХ, ЕС, ЕВ звертатись до асист. каф. САУЕ Бойко Л.Г. в ауд. 2304