Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" (МНЕ’2017)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського у співпраці з Національною академією педагогічних наук України 12-13 жовтня 2017 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи" (МНЕ’2017).

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Впровадження нових форм і методів організації навчально-виховного процесу у ВНЗ: історія і сучасність;
  • Сучасні тенденції розвитку професійної освіти;
  • Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;
  • Психологічні проблеми сучасної освіти.

Матеріали конференції будуть опубліковані у електронному науково-практичному журналі "Інженерні та освітні технології", який входить до науковометричних баз даних, у тому числі міжнародних.

Детальна інформація про ”МНЕ’2017” буде розміщена з 03.04.2017 р. на сайті конференції за адресою: http://mhe.kdu.edu.ua

 

Контактна інформація:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.
Тел.: +38 097 5199149, +38 050 9008116;
факс: +38 05366 36000; е-mail:  eetecs.journal@gmail.com