ХVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації"

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!!!

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  12–13 квітня 2018 року проводить XVI Міжнародну науково-технічну конференцію молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації" ("ЕSМО’2018").

Тематичні напрями роботи конференції: електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації; діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження; енергетика та енергетичні системи; автоматизація; електричні машини та апарати; інновації в освіті та виробництві, проблеми вищої школи; комп’ютерні технології в освіті та виробництві, лабораторне обладнання.

Матеріали конференції друкуються у щорічному збірнику тез, депонуються в Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського, розміщуються на офіційному сайті КрНУ. Кращі доповіді рекомендуються до опублікування в науково-виробничому фаховому журналі «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» та науково-практичному електронному журналі «Інженерні та освітні технології», які є фаховими та входять до світових науково-метричних баз даних.

Контрольні дати:

з 01.12.2017 р.

– реєстрація на офіційному сайті конференції – http://esmo.kdu.edu.ua;

до 15.02.2018 р.

– подання матеріалів у електронному вигляді;

20.03.2018 р.

– повідомлення щодо рекомендації до друку поданих матеріалів програмним  комітетом конференції;

до 01.04.2018 р.

– сплата організаційного внеску в розмірі 80 гривень за публікацію (за сторінки, що перевищують встановлений обсяг сплачується додатково
40 гривень за кожну сторінку; вартість збірника матеріалів – окрема оплата 150 грн.).

Правила оформлення матеріалів та детальну інформацію про "ЕSМО’2018" розміщено на сайті: http://esmo.kdu.edu.ua.

Запрошуємо Вас та Ваших колег, аспірантів, магістрантів, студентів та здобувачів прийняти участь в конференції МНТК "ЕSМО’2018".

Організаційний комітет МНТК "ЕSМО’2018"

Категорія: