ХVІІI Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Інститут електромеханіки, енергозбереження та систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з 15 по 17 травня 2018 року проводить XVІІI Міжнародну науково-технічну конференцію “Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика" (ICPEES ’2018) та ХI спеціалізовану виставку «Сучасні технології в освіті та виробництві».

Тематичні напрями роботи конференції:

  • діагностика, моніторинг та захист електротехнічних комплексів та систем;
  • енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах обладнаних турбомеханізмами;
  • електромеханічні системи та автоматизація;
  • енергетика та енергопостачання промислових підприємств. енергетичний менеджмент;
  • електричні машини і апарати;
  • енергоресурсозберігаючі технології моніторингу та керування теплоспоживанням;
  • інновації в освіті та виробництві. проблематика вищої школи;
  • сучасні технології в освіті та виробництві: спеціалізована виставка.

На конференцію подаються дайджести доповідей, які будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Доповіді авторів, які взяли безпосередню участь у конференції та подали матеріали у вигляді наукових статей, будуть опубліковані в науково-виробничому журналі «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» (http://ees.kdu.edu.ua).

Контрольні дати:

з 15.01.2018

–  реєстрація на офіційному сайті конференції: http://iсpees.kdu.edu.ua;

до 10.04.2018

–  подання на розгляд програмному комітету конференції дайджесту доповіді;

до 14.04.2018

–  затвердження програмним комітетом дайджестів та розміщення відповідної інформації на офіційному сайті конференції;

до 30.04.2018

–  сплата організаційного внеску.

 

Правила оформлення матеріалів та детальну інформацію про МНТК ”ICPEES ’2018” розміщено на сайті: http://icpees.kdu.edu.ua.

Запрошуємо Вас та Ваших аспірантів, магістрантів, студентів та здобувачів прийняти участь в конференції МНТК "ЕSМО’2018".

Програмний комітет МНТК ”ICPEES ’2018”

Категорія: