Підсумки проведення XVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації»

12–13 квітня 2018 року кафедрою систем автоматичного управління і електроприводу Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління було проведено XVI Міжнародну науково-технічну конференцію молодих вчених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію від 26.10.2017 р. № 651).

У цьогорічній конференції взяли участь представники 18 вищих навчальних і наукових закладів України та ближнього й дальнього зарубіжжя: Казахстану, Словенії, Китаю, Німеччини, Турції, Марокко, США та Литви.

З привітальним словом виступив голова програмного комітету, академік Національної Академії педагогічних наук України, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, професор Загірняк Михайло Васильович.

Студенти Карагандинського державного індустріального університету в режимі онлайн привітали учасників конференції.

На пленарному засіданні учасники конференції заслухали дві доповіді:

  • завідувача кафедри електромеханіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», професора Шинкаренка Василя Федоровича на тему: «Феномен структурних паралелізмів в еволюції електромеханічних об’єктів».

  •  завідувача кафедри систем енергоспоживання та енергетичного менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доцента Бялобржеського Олексія Володимировича на тему: «Показники передачі електроенергії в однофазній мережі з полігармонічними струмом і напругою».

Робота конференції проводилася за трьома секціями, одна з яких – англомовна. Загальна кількість зроблених доповідей – близько 30. 

  

 

За результатами доповідей учасників конференції та їх відповідей на поставлені запитання головами секцій визначено лауреатів конкурсу молодих вчених:

Диплом І ступеня:

 

Жеглатий Гліб Юрійович

Манько Роман Миколайович

Ратушний Антін Петрович

Касіч Олександр Анатолійович

 

Диплом ІІ ступеня

 

Богодист Андрій Олександрович

Руденко Микита Андрійович

Майборода Сергій Володимирович

 

Диплом ІІІ ступеня

 

Даєв Максим Вікторович

Гусач Сергій Сергійович

Герасименко Ольга Вячеславівна

 

За результатами роботи конференції видано Збірник матеріалів конференції (на 226 арк.), де опубліковано 91 тезу доповідей, із них: 39 представників КрНУ, 43 іногородніх учасників, 9 доповідей представників зарубіжних країн, 7 тез доповідей на англійській мові.

 

Організаційний комітет конференції висловлює подяку головам секцій:

к.т.н., доц. Бялобржеському О. В.;

к.т.н., доц. Гладирю А. І.;

к.т.н., доц. Мамчуру Д. Г.;

к.т.н., доц. Прусу В. В.

Категорія: