Результати участі студентів ІЕЕСУ у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Електротехніки та електромеханіки»

Студенти ІЕЕСУ взяли участь у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Електротехніки та електромеханіки»

15–18 березня 2018 р. у м. Кам’янське проходив другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Електротехніки та електромеханіки».

Організатори конкурсу, враховуючи досвід попередніх конкурсів, з метою підвищення прозорості відбору студентських робіт, представлених на Конкурс, та підвищення їх якості оцінювали роботи за наступними показниками:

 1. Актуальність проблеми;
 2. Новизна та оригінальність ідей;
 3. Використані методи дослідження;
 4. Теоретичні наукові результати;
 5. Практична направленість результатів (документальне підтвердження впровадження результатів роботи);
 6. Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації;
 7. Ступінь самостійності роботи;
 8. Якість оформлення;
 9. Наукові публікації;
 10. Відповідність роботи Державній програмі пріоритетних напрямків інноваційної діяльності;
 11. Відповідність роботи сучасним світовим тенденціям розвитку електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

На конкурс було представлено понад 200 робіт за наступними науковими напрямами:

 1. Електромеханічні автоматизовані системи;
 2. Електротехнічні системи та пристрої;
 3. Електроенергетичні системи.

У складі журі від Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського брали участь доценти Бялобржеський О.В., Сердюк О.О. та старший викладач Ченчевой В.В.

Для участі в конкурсі від КрНУ було направлено шість студентський наукових робіт з яких чотири зайняли призові місця:

ІІ місце

Даєв М.В. (керівник Бялобржеський О. В.)

Дослідження режиму роботи асинхронного генератора з фазним ротором. Розрахунок складових миттєвої потужності генератора за умов зміни моменту, активного та реактивного навантаження

ІІІ місце

Богодист А.О. (керівник Зачепа Ю.В.)

Дослідження індукції магнітного поля зовні асинхронних двигунів з живленням від перетворювача частоти

Каленик С.В. (керівник Родькін Д.Й.)

Генераторна установка як джерело живлення для оцінки енергетичних режимів асинхронних двигунів

Бондусь Д.А. (керівник Гладир А.І.)

Лабораторний комплекс для дослідження систем вентиляції та опалення

Усі члени журі та учасники заходу відзначили високий рівень проведення конкурсу студентських наукових робіт та висловили побажання його проведення наступного року також у Дніпровському державному технічному університеті.

Категорія: