Результати проведення XVIII Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електроенергетичних системах. Наука, освіта та практика»

15–17 травня 2018 року кафедрою систем автоматичного управління і електроприводу Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління було проведено XVIII Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми енергоресурсозбереження в електроенергетичних системах. Наука, освіта та практика» (посвідчення УкрІНТЕІ від 26.10.2017 р. № 652).

Всього на участь у конференції ICPEES 2018 було подано 57 заявок від представників 23 вищих навчальних і наукових закладів України та ближнього й дальнього зарубіжжя: Казахстану, Китаю, Німеччини, Турції, Марокко, Замбії, Мозамбіку.

Відкриття конференції, вступне слово Шамардіни В.М. к.т.н. професор, НТУ «ХПІ», м. Харків

На пленарному засіданні було заслухано дві наукові доповіді:

Доповідь Сінчука О. М., д.т.н., професора, зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем промисловості та транспорту ДВНЗ «Криворізький національний університет» на тему «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах».

Доповідь  Перекрест А. Л. к.т.н., доцент кафедри системи автоматизованого управління і електропривод Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського на тему  «Методи та моделі інтелектуального аналізу даних в задачах муніципального енергомоніторингу ».

До початку конференції видано збірник дайджестів ICPEES'2018 (на 192 с.) надрукований за рішенням Вченої ради КрНУ (протокол № 7 від 17.04.2018 р.), електронна копія якого розміщена у форматі PDF на сайті конференції (http://icpees.kdu.edu.ua) та сайті КрНУ (http://kdu.edu.ua). До збірника увійшло 54 дайджестів із них підготовлених: на англійській мові – 1, спільно із іноземними представниками – 7. Авторський колектив представлений 119 особами із них: 114 представників ЗВО (у т.ч. 7 іноземних, 26 представник КрНУ, 81 – інших ЗВО України), 5 представників виробництв (у т.ч. 3 іноземних).

Закриття конференції, виступ Чорного О.П. директора інституту електромеханіки енергозбереження і систем управління КрНУ

Закриття конференції відбулося 17 травня 2018 р. на якому виступили Чорний О.П. директор інституту електромеханіки енергозбереження і систем управління КрНУ, Сергієнко С. А. проректор КрНУ, на якому підводились підсумки конференції.

         Організаційний комітет конференції висловлює подяку головам секцій:

к.т.н., проф. БУРЯКОВСЬКОМУ С. Г.;

д.т.н., доц. ТИТЮКУ В. К.;

д.т.н., проф. ЮРЧЕНКО О. М.;

к.т.н., доц. СЕРГІЄНКО С. А.

Категорія: