Результати проведення ХVIІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» ESMO’2019

11–12 квітня 2019 року на базі Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління було проведено ХVIІ Міжнародну науково-технічну конференцію молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (Посвідчення УкрІНТЕІ від 26.10.2017 р. № 651). 

Організаторами конференції виступили Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Українська асоціація інженерів-електриків.

У конференції взяли участь 129 особи, з яких: 123 представників України і 6 представників зарубіжних країн.

Кількість учасників конференції ESMO’2019

ВНЗ
(установа)

Організаційний та програмний комітет, чол.

Студ.

Асп.

Молоді вчені

Виклад.
(к.т.н., д.т.н.)

Усього

Кількість учасників від України

1

КрНУ ім. Михайла Остроградського

7

23

11

12

20

73

2

Від інших ВНЗ та установ України

2

14

13

12

9

50

Кількість зарубіжних учасників

3

Від країн Європи

2

2

4

Від інших країн

2

2

4

 

Усього:

9

39

26

26

29

129

У конференції взяли участь: 39 студентів, 26 аспірантів і 26 молодих вчених з 8 міст України (Харків, Одеса, Київ, Запоріжжя, Хорол, Кривий Ріг, Дніпро, Горішні Плавні), а також представники 6  країн (Республіки Казахстан, Словакія, Китаю, Німеччини, Марокко, Замбія).

В роботі конференції взяли участь представники Інституту електродинаміки НАН України (м. Київ), 11 вищих навчальних закладів і 3 підприємств.

Перелік установ учасниць конференції ESMO’2019

 

№ п/п

Вищий навчальний заклад, установа, підприємство

Представники України

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

2

Криворізький національний університет

3

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

4

Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ»)

5

Інститут електродинаміки НАН України,

6

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

7

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

8

Національний університет біоресурсів і природокористування України

9

ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго» (Харьков)

10

Одесский национальный политехнический университет

11

Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної академії

12

Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка

Представники зарубіжних країн

1

Карагандинський державний індустріальний університет (м Теміртау, Республіка Казахстан)

2

Таразький державний університет імені М. Х. Дулаті (м Тараз, Республіка Казахстан)

3

Університет Любляни, факультет електротехніки (Любляна, Словенія)

University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering (Ljubljana, Slovenia)

4

JT International GMBH (Трір, Німеччина)

JT International GMBH (Trier, Germany)

5

Факультет наук і технологій Мохаммедіа (Мохаммедія, Марокко)

Faculty of sciences and Technology of Mohammedia (Mohammedia, Morocco)

6

Шанхайский университет электрической энергии (Шанхай, Китай)

Shanghai University of Electric Power (Shanghai, China)

7

Henrique Valle J&J Transport Zambia Limited ( Lusaka, Zambia)

За результатами роботи було видано Збірник матеріалів конференції обсягом 178 арк., який включає 60 тез доповідей, з яких: 43 представників КрНУ, 17 іногородніх учасників, 6 доповідей представників зарубіжних країн, 2 тез доповідей було опубліковано англійською мовою.