На  сайт КрНУ             

Сердюк Олександр Олександрович

Korenkova

доцент кафедри

кандидат технічних наук

      

        

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 15 років

Контактні дані: ел.адреса serduk@link.pl.ua

                           телефон +38(096)7284189 (Viber)

______________________________________________________________________________

В 2003 році закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», кваліфікація – науковий співробітник з електромеханіки. З 2005 р. по 2014 р. – асистент кафедри систем автоматичного управління і електроприводу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. В 2014 році захистив дисертацію за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи за темою: «Система керування електроприводом насосного комплексу з урахуванням кавітаційних процесів в трубопроводі» та отримав вчений ступінь кандидата технічних наук (диплом ДК № 021321). З 2014 р. і по теперішній час – доцент кафедри САУЕ. В 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри (атестат 12ДЦ № 046818). Приймає активну участь у створенні комп'ютеризованого лабораторного обладнання з автоматизацією електропривода технологічних установок і промислових механізмів; має практичних досвід з проектування, розробки та налаштування електротехнологічного обладнання у медичній сфері; приймає участь у організації дуальної форми підготовки фахівців електромеханічного профілю. 

Основний напрям наукової діяльності - розробка систем енергоефективного керування регульованим електроприводом електрогідравлічних комплексів різного призначення.

Перелік дисциплін, що викладає: автоматизація типових технологічних процесів.

_____________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Сердюк О.О. має 76 публікації, з них 55 наукового і 21 навчально-методичного характеру, 2 монографії, у т.ч. 1 в іноземному виданні, 4 навчальних посібника та 4 охоронних документа.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus = 12 та 1.

Індекс цитування та індекс Гірша за Google Scholar = 19 та 3.

_____________________________________________________________________________

Науково-професійна діяльність:

Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Загирняк М. В., Сердюк А. А., Коренькова Т. В., Родькин Д. И. Управление кавитационными процессами в насосном комплексе средствами регулируемого электропривода : монография /  – Харьков : Издательство «Точка», 2017. – 156 с. ISBN: 978-617-669-208-9

2. Zagirnyak M., Korenkova T., Serdiuk O., Kravets O. and Kovalchuk V. The Control of the Pumping Complex Electric Drive in Non-Steady Operation States: мonograph. New York, Nova Publisher, 2019. – 278 p. ISBN: 978-1-53615-017-9 (Library of Congress Cataloging-in-Publication Data)