Дистанційне навчання

Тематичний графік занять дистанційної організації навчального процесу викладачів кафедри САУЕ під час дії воєнного стану

Згідно наказу ректора КрНУ № 30-1 від 11.03.2022 р. про організацію освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану, ураховуючи рекомендації МОН, департаменту освіти і науки Полтавської ОВА та спираючись на рішення ректорату КрНУ від 10.03.2022 р. № 21, констатуючи, що пріорітетним є забезпечення максимально можливої безпеки всіх учасників освітнього процесу, перейти з 14.03.2022 р. на дистанційне навчання студентів усіх освітніх рівнів денної та заочної форм навчання.

Заняття проводяться згідно з розкладом викладачів за посиланням конференцій:

№ з/п

 ПІБ викладача

 ZOOM-конференція 

 Електронна пошта

1

 Артеменко А. М. 

 Подключитися до конференції Zoom
 https://us05web.zoom.us/j/2397498968?pwd=Q0R5bkNkaDNCdkRwbkIzWGlSdWd6dz09

 ID: 239 749 8968        Код доступа: xp1H0k

 a.m.artemenko@ukr.net

2

 Зачепа Н. В. 

 ID: 3180309186          Код доступу: 8gZ69A

 Zachepa.nataliia@ukr.net

3

 Зачепа Ю.В. 

 ID: 7484719277          Код доступу: UV8wCD

 Zip1981@ukr.net 

4

 Калінов А. П. 

 

 

5

 Ковальчук В.Г.

 ID: 539 929 1914        Код доступу: 2CbGmd

 viktoriya_kovalch@ukr.net

6

 Коренькова Т. В.

Zoom-конференція:  https://us04web.zoom.us/j/2946304011?pwd=Q1A3Zm5IblVYYlBpOEFOTFdFdTFLQT09

 ID: 294 630 4011            Код доступа: 9mAMha

 tanya74kor@gmail.com

7

 Мельников В.О.

СПТ (силова перетворювальна  техніка): Zoom-конференція: https://us04web.zoom.us/j/73277437638?pwd=cNG7uERMIrpEZTHZMzNLeugA9k3hrr...

 ID: 794 6839 4635        Код доступу: b0588X

ССК (схемотехніка систем керування): Zoom-конференція: https://us04web.zoom.us/j/73277437638?pwd=cNG7uERMIrpEZTHZMzNLeugA9k3hrr.1

 ID: 732 7743 7638            Код доступу: 70uJM9

 melnykow@gmail.com

8

 Сергієнко С. А.

 

 

9

 Сердюк О.О.

 

 

10

 Хребтова О.А.

 

 

11

 Ченчевой В.В.

 

 

12

 Чорний О.П.

 

 

 


Згідно наказу ректора №55-1 від 17.03.2020р. щодо організації навчального процесу на період дії карантину з навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою САУЕ, запроваджується наступний режим роботи:

Денна форма навчання

1. Всі заняття, що припадають на період карантину проводяться зі студентами дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в асинхронному режимі. За виключенням лабораторних робіт, для виконання яких необхідне відповідне електротехнологічне обладнання спеціалізованих лабораторій кафедри. Ці заняття будуть проведені після закінчення карантину за індивідуальним графіком.

2. Необхідний матеріал для проведення (виконання) лекцій, семінарів, практичних занять та інших видів занять згідно навчального плану зосереджено у веб-середовищі дистанційного навчання кафедри – http://saue.kdu.edu.ua/subjects. Більш детальну інформацію щодо тематики проведення кожного заняття надає відповідальний викладач за допомогою:

– електронної пошти кафедри saue.ieesc@kdu.edu.ua;

– особистої електронної пошти або мобільного телефону

П.І.Б. викладача

Електронна адреса

Моб. телефон

Зачепа Ю.В.

Zip1981@ukr.net

 

Зачепа Н.В.

Zachepa.nataliia@ukr.net

 

Мельніков В.О.

melnykow@gmail.com

 

Ченчевой В.В.

vladchen.86@gmail.com

 

Огарь В.О.

Vita.Ogar@gmail.com

 

Калінов А.П.

andrii.kalinov@gmail.com

 

Чорний О.П.

alekseii.chornyi@gmail.com

 

Ковальчук В.Г.

viktoriya_kovalch@ukr.net

 

Сергієнко С.А.

serhiy.serhiyenko@gmail.com

 

Рєзнік Д.В.

2411dimareznik@gmail.com

 

Кравець О.М.

mikhalych83@gmail.com

 

Коренькова Т.В.

tanya74kor@gmail.com

 

Юдіна Г.Г.

lordiklada@gmail.com

 

Хребтова А.О.

34092@ukr.net

 

Артеменко А.М.

a.m.artemenko@ukr.net

 

Алєксєєва Ю.О.

 

 

– повідомлення на сайті кафедри у розділі «Дистанційне навчання» (http://saue.kdu.edu.ua/node/241) з тематичним графіком занять

3. Контрольні заходи з дисциплін за матеріалом, що вивчався дистанційно, включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий контроль чи інші визначені робочою навчальною програмою та проводяться відповідальними викладачами очно після закінчення карантину.

Заочна форма навчання

1. Для студентів першого, третього, четвертого та п’ятого курсів – заліково-екзаменаційна сесія проводиться дистанційно згідно затвердженого графіку:

Курс

Групи

Початок сесії

Кінець сесії

1

Е 19-1з

30.03.2020

13.04.2020

3

Е 17-1з, Е 18-2зс

30.03.2020

18.04.2020

4

Е 17-1зс

16.03.2020

04.04.2020

5

Е 16-1зс

11.03.2020

25.03.2020

2. Скан.копію довідки-виклику студенту заочної (дистанційної) форми здобуття освіти можна завантажити за посиланням http://saue.kdu.edu.ua/node/241 (за списками груп з активними гіперпосиланням за прізвищем студента).

3. Всі заняття, що припадають на період карантину проводяться зі студентами дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в асинхронному режимі. За виключенням лабораторних робіт, для виконання яких необхідне відповідне електротехнологічне обладнання спеціалізованих лабораторій кафедри. Ці заняття будуть проведені після закінчення карантину за індивідуальним графіком.

4. Необхідний матеріал для проведення (виконання) лекцій, семінарів, практичних занять та інших видів занять згідно навчального плану зосереджено у веб-середовищі дистанційного навчання кафедри – http://saue.kdu.edu.ua/subjects. Більш детальну інформацію щодо тематики проведення кожного заняття надає відповідальний викладач за допомогою:

– електронної пошти кафедри saue.ieesc@kdu.edu.ua;

– особистої електронної пошти або мобільного телефону (див. вище – для денної форми);

– повідомлення на сайті кафедри у розділі «Дистанційне навчання» (http://saue.kdu.edu.ua/node/241) з тематичним графіком занять.

5. Результати індивідуальної роботи з використанням інформаційних он-лайн технологій, зокрема виконані контрольні та розрахунково-графічні роботи надсилати на електронні адреси відповідальних викладачів або кафедри – назва завантажуваний файлів ПРИЗВІЩЕ.ДИСЦИПЛІНА.doc або *.pdf (приклад, IVANOV.TAU.doc).

6. Заліки, іспити та захисти курсових робіт (проектів) будуть проведені очно після закінчення карантину за індивідуальним графіком.

7. Довідку про участь в сесії (підтвердження про її успішну здачу) можна буде отримати в навчально-організаційному відділі ІЕЕСУ (аудит. 2303) після успішної здачі заліково-екзаменаційної сесії.

Тематичний графік занять дистанційної організації навчального процесу викладачів кафедри САУЕ

Сергієнко С.А. - посилання

Ковальчук В.Г. - посилання

Зачепа Ю.В. - посилання

Зачепа Н.В. - посилання 

Довідка-виклик

Е-19-1з(ЕC)(2 курс)