Мельников Вячеслав Олександрович

Melnykovдоцент
к.т.н., доц.

1987 р.н., Україна

В 2009 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Поліпшення енергетичних показників електропривода з векторним керуванням при несиметрії обмоток асинхронного двигуна» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2014 року працює в КрНУ на посаді доцента кафедри Систем автоматичного керування та електропривода. У 2016 році здобув наукове звання доцента.

У 2019 році став лауреатом премії Президента України для молодих вчених. Приймає активну участь у розвитку лабораторної бази кафедри.

Основний напрям наукової діяльності –оцінка енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу, розробка методів та систем відмовостійкого керування частотнорегульованими електроприводами з векторним керуванням.