Захист випускних робіт освітнього ступеня “бакалавр”

Екзаменаційна комісія №80, №81із захисту випускних робіт освітнього ступеня “бакалавр” призначена наказом по університету від “29” квітня 2020 р.   № 76-1

Загальний рівень технічної підготовки студентів-випускників кафедри САУЕ відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» кваліфікації «бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки».

За період роботи ЕК № 80, №81 проведено по три засідання із захисту бакалаврських робіт. Всього на засідання ЕК №80 було винесено двадцять вісім бакалаврських робіт, ЕК №81 було винесено двадцять дев’ять бакалаврських робіт студентів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання.

Організаційно захист кожної роботи проводився у відповідності до Положення про порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, організацію і проведення роботи екзаменаційної комісії та державних іспитів 2019/2020 н.р. під час карантину з використанням дистанційних технологій, затвердженого наказом ректора від 27.04.2020 р. № 69-1.

Загальний рівень теоретичної та практичної підготовки студентів на кафедрі «Системи автоматичного управління і електропривод» відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів. Тематика бакалаврських робіт достатньо різноманітна, віддзеркалює сучасні напрямки розвитку електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Всі студенти (100 %) при виконанні бакалаврських робіт використовували комп’ютерну техніку.

У процесі захисту випускних робіт студенти – випускники продемонстрували:

– уміння аналізувати технологічний процес, обґрунтовувати та вибирати систему електропривода, розраховувати статичні та динамічні характеристики;

 •  уміння розраховувати і досліджувати енергетичну ефективність електроприводів різноманітних технологічних установок та процесів;
 •  розробляти заходи і технічні рішення щодо охорони праці з урахуванням вимог технологічного процесу і умов електробезпеки.

Оцінювання бакалаврських робіт здійснювалось за 100-бальною шкалою, на основі затверджених на кафедрі критеріїв оцінювання з урахуванням середнього балу, рецензії та відгуку керівника роботи.

ЕК № 80, № 81 вважає, що захист випускних робіт пройшов на достатньо високому рівні у відповідності до освітнього ступеня «бакалавр».  Тематика випускних робіт становить інтерес для промислових підприємств, науково-технічних центрів і може бути корисною при вирішенні науково-технічних задач на підприємствах регіону.

Кращими бакалаврськими роботами ЕК  №80 відзначила:

 1. «Розробка та дослідження малогабаритного стенду з дослідження слідкуючих систем», виконав студент Ганзевич Іван Павлович, керівник Зачепа Н.В., старш. викладач кафедри.
 2. «Керування режимами роботи автоматизованого електроприводу лабораторного стенду з перетворювачем частоти Altivar ATV320 із використанням вбудованого програмованого логічного контролеру ATV Logik», виконав студент СПАРТЕСНИЙ Владислав Віталійович, керівник Калінов А.П., доцент кафедри.
 3. «Автоматизований електропривод лабораторного стенду з перетворювачем частоти Altivar ATV320 з керуванням за дискретними та аналоговими входами», виконав студент БАЛАКАРЄВ Дмитро Васильович, керівник Калінов А.П., доцент кафедри.
 4. «Електропривод механізму переміщення мостового крана ділянка ремонту електрообладнання ДРЕО Гірничий цех в умовах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»», виконав студент Захарченко Валерій Сергійович, керівник Калінов А.П., доцент кафедри.
 5. «Електропривод головного механізму мостового крану ділянка ремонту електрообладнання ДРЕО Гірничий цех  в умовах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», виконала студентка Терещенко Юлія Миколаївна, керівник Калінов А.П., доцент кафедри.

До впровадження у навчальному процесі ЕК №80 рекомендує бакалаврські роботи:

 1. «Дослідження характеристик асинхронного генератора з вентильним збудженням», виконав студент СИТНИК Сергій Михайлович, керівник доц. Зачепа Ю.В.
 2. «Дослідження режимів роботи частотно- регульованого асинхронного електропривода лабораторного стенду на основі перетворювача частоти VFD-E», виконав студент ТРЕТЯК Олексій Олегович, керівник старший викладач Хребтова О.А.
 3. «Система автоматичного керування електроприводом шиберної заслінки системи кондиціювання повітря», виконала студентка Шеремет Віта Юріївна, керівник старший викладач Зачепа Н.В.

До впровадження для наукових досліджень ЕК №80 рекомендує бакалаврські роботи:

 1.  «Дослідження  систем керування частотно-регульованого електропривода під час рушання», виконав студент КОБИЛЯЦЬКИЙ Павло Олександрович, керівник старший викладач Хребтова О.А.
 2. «Електропривод дискового вакуум-фільтру цеху виробництва окатишів ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»», виконав студент КОСТАНДА Олексій Іванович, керівник професор Чорний О.П.

До впровадження для практичного використання ЕК №80 рекомендує бакалаврські роботи:

 1. «Автоматизований електропривод локомотиву ВЛ80 на базі залізничного депо м. Кременчука», виконав студент БАГАН Андрій Євгенович, керівник старший викладач Рєзнік Д.В.
 2. «Електропривод системи кондиціювання повітря легкового автомобіля», виконав студент Балюк Сергій Володимирович, керівник старший викладач Зачепа Н.В.
 3. «Дослідження процесів в асинхронному генераторі при аварійних режимах роботи», виконав студент Корогод Дмитро Миколайович, керівник доцент Ченчевой В.В.
 4. «Частотно- регульований асинхронний електропривод скребкового пересувного перевантажувача ППС-1», виконала студентка Прозван Ірина Миколаївна, керівник старший викладач Хребтова О.А.
 1. «Автоматизований електропривод механізму подачі електродів дугової електрозварювальної печі», виконав студент ХАВРЕНКО Руслан Романович, доцент Сергієнко С.А.

Кращими бакалаврськими роботами ЕК №81 відзначила:

 1. «Локальне автономне джерело живлення на базі асинхронного генератора з гарантованим збудженням», виконав студент Шинкаренко Дмитро Миколайович , керівник: к.т.н., доц. Зачепа Ю.В.
 2. «Дослідження режимів роботи частотно-керованого електропривода зі скалярним та векторним керуванням при пошкодженнях в силовому колі статора асинхронного двигуна», виконав студент ВЛАШПЕНКО Михайло Сергійович, керівник: к.т.н., доц. Мельников В. О.
 3. «Частотно-регульований електропривод насосної установки  з перекачування стоків СП-17 в умовах системи водовідведення м. Кременчука», виконав студент Костенко Богдан Олександрович, керівник: асист. Ковальчук В. Г.

До впровадження ЕК №81 рекомендує бакалаврські роботи:

 1.  «Частотно-регульований електропривод насосної установки  з перекачування стоків СП-17 в умовах системи водовідведення м. Кременчука», виконав студент Костенко Богдан Олександрович, керівник: асист. Ковальчук В. Г.
 2. «Автоматизований електропривод магістральної нафтаперекачувальної насосної станції «Кременчук» із засобами гідродинамічного захисту», виконав студент Артем Володимирович,  керівник: к.т.н., доц. Коренькова Т. В.
 3. «Автоматизований електропривод системи охолодження турбокомпресорної установки К250-61-5 в умовах киснево-компресорного цеху ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», виконав студент ПАСТУШЕНКО Олександр Олександрович, керівник: к.т.н., доц. Мельников В. О.
 4. «Розробка та дослідження віртуального лабораторного комплексу гідротранспортної установки», виконав студент БОГДАНОВ Олександр Олександрович, керівник: к.т.н., ст. викл. Кравець О.М.

За результатими захисту були складені таблиці успішності

Фото процесів захисту бакалаврських робіт