Юхименко Михайло Юрійович

Yuhimenkoстарший викладач

1970 р.н., Україна

 

В 2004 році закінчив Кременчуцький держаний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Основний напрям наукової діяльності – напівпровідникові перетворювачі напруги для живлення асинхронних двигунів, мікропроцесорні системи керування напівпровідниковими перетворювачами, покращення гармонічного складу вихідної напруги транзисторних перетворювачів, підвищення енергетичної ефективності асинхронних електроприводів з транзисторними регуляторами напруги в колі статора. В КрНУ працює з 2004 року асистентом кафедри Систем автоматичного управління та електропривода.