Захист випускних робіт освітнього ступеня “магістр”

22.12.2020 – 24.12.2020 відбувся захист випускних робіт освітнього ступеня “магістр”.

Екзаменаційна комісія №39, №40 із захисту випускних робіт освітнього ступеня “магістр” відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка призначена наказом по університету від «13» «листопада» 2020 р. № 207-1
За період роботи ЕК № 39, № 40 проведено  три засідання із захисту магістерських робіт. Всього на засідання ЕК № 39 було винесено десять магістерських робіт, ЕК № 40 було винесено п'ятнадцять магістерських робіт студентів освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання.
Організаційно захист кожного проекту проводився згідно Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії, затвердженої наказом ректора від 31.08.20 р. № 145-1. Продовжуючи виконання в університеті карантинних (протиепідемічних) заходів  відповідно до рекомендацій, керуючись листом МОН України від 12.10.2020 № 1/9-576, наказами ректора університету від 27.08.2020 № 137-1, від 27.08.2020 № 139-1, від 15.10.2020 № 186-1, захист магістерських робіт студентами проводився із застосуванням дистанційних інформаціфйно-комунікаційних технологій навчання. 

Остаточна оцінка приймалася на закритому засіданні ЕК і оголошувалася всім студентам, що захищалися, в день захисту.
Загальний рівень теоретичної та практичної підготовки студентів на кафедрі «Системи автоматичного управління і електропривод» відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки магістрів. Тематика магістерських робіт достатньо різноманітна, віддзеркалює сучасні напрямки розвитку електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Всі студенти (100 %) при виконанні магістерських робіт використовували комп’ютерну техніку.
У процесі захисту випускних робіт студенти – випускники продемонстрували:

  • уміння аналізувати технологічний процес, обґрунтовувати та вибирати систему електропривода, розраховувати статичні та динамічні характеристики;
  •  уміння розраховувати і досліджувати енергетичну ефективність електроприводів різноманітних технологічних установок та процесів;
  •  розробляти заходи і технічні рішення щодо охорони праці з урахуванням вимог технологічного процесу і умов електробезпеки.

Оцінювання магістерських робіт здійснювалось за 100-бальною шкалою, на основі затверджених на кафедрі критеріїв оцінювання з урахуванням середнього балу, рецензії та відгуку керівника роботи.
ЕК № 39, № 40 вважає, що захист випускних робіт пройшов на достатньо високому рівні у відповідності до освітнього ступеня «магістр».  Тематика випускних робіт становить інтерес для промислових підприємств, науково-технічних центрів і може бути корисною при вирішенні науково-технічних задач на підприємствах регіону.

Кращими магістерськими роботами ЕК  №39 відзначила:


До впровадження у навчальному процесі ЕК №39 рекомендує магістерські роботи: 

До впровадження щодо наукових досліджень ЕК №39 рекомендує магістерські роботи:

Студенти, які рекомендовані  ЕК № 39 до навчання в аспірантурі:

1. КОЗЕНКО Олександр Дмитрович
2. КУЧЕРАВЧУК Денис Юрійович
3. МИКОЛЕНКО Григорій Романович
4. ЯСЕНЕНКО Богдан Ігорович

Кращими магістерськими роботами ЕК №40 відзначила:

До впровадження у навчальному процесі ЕК №40 рекомендує магістерські роботи:

До впровадження щодо наукових досліджень ЕК №40 рекомендує магістерські роботи:

Студенти, які рекомендовані  ЕК № 40 до навчання в аспірантурі:

1. АКУЛІЧ Олесь Миколайович
2. ПЕРЕРВА Євгеній Вячеславович
3. ЗУНТОВА Катерина Василівна
4. ІЩЕНКО Юрій Володимирович

За результатими захисту були складені таблиці успішності

Фото процесів захисту магістерських робіт

 

 

Категорія: