На  сайт КрНУ             

Хребтова Оксана Анатоліївна

Khrebtovaдоцент кафедри

кандидат технічних наук

      

        

 

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 16 років

Контактні дані: ел.адреса 34092@ukr.net, okkhrebtova@gmail.com  

                          телефон +38(068)9850202 (Viber, Telegram, WeChat)

______________________________________________________________________________

В 2005 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». З 2006 року працює викладачєм-стажистом, з 2007 року переведена на посаду асистента кафедри «Системи автоматичного управління та електропривод» і з 2014 року займає посаду старшого викладача кафедри «Системи автоматичного управління і електропривод» в КНУ. В 2018 році захистила дисертацію за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на тему «Частотно-регульований асинхронний електропривод затвору зливної греблі з поліпшенням динаміки рушання та пуску»; отримала вчений ступінь кандидатата технічних наук. В 2020 році отримала вчене звання доцента; з 2020 року переведена на посаду доцента кафедри. У 2020/2021 роках виконувала обов’язки заступника директора інституту електричної інженерії та інформаційних технологій КрНУ з виховної роботи.

Основний напрям наукової діяльності: розробка та дослідження систем керованого рушання технологічних механізмів на базі частотно-регульованого електропривода.

Перелік дисциплін, що викладає: електропривод з автономними джерелами живлення, основи систем автоматизованого проектування, технологічні комплекси енергоємних виробництв, автоматизація типових промислових процесів, системи електроприводу з автономним живленням, автоматизований електропривод типових промислових механізмів, математичні методи моделювання,  автоматизовані системи керування технологічними процесами, електромеханічне обладнання циклічної дії.

______________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Хребтова О.А. має 89 публікацій, з них 66 наукового характеру, у т.ч. 23 у фахових виданнях, 6 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science та 1 навчальний посібник.

Індекс цитування та індекс Гірша за Scopus 37 = 4.

Індекс цитування та індекс Гірша за Web of Science 0 = 0.

Індекс цитування за Google Scholar 56 = 4.

______________________________________________________________________________

Науково-професійна діяльність:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

  1. O.A. Khrebtova, A. A. Shapoval, D. V. Mos’pan, V. V. Dragobetsky, S. M. Gorbatyuk & O. E. Markov Automatic Temperature Control System for Electric Resistance Annealing of Steel Welding Wire. Металлург 65, 412–422 (2021). https://doi.org/10.1007/s11015-021-01171-4 (Scopus)
  2. O. A. Khrebtova, Forming the induction motor torque when starting Technical Electrodynamics (5) 2020, рр. 40-44 (Scopus)

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України:

1. Н. Зачепа, Ю. Зачепа, А. Черный, О. Хребтова, Л. Герасименко Оценка качества изучения учебных дисциплин в процессе профессиональной подготовки/переподготовки специалистов электроэнергетического профиля. Energy, series: “modern problems of power engineering and ways of solving them”, 2 (98)/2021, Part 1, Tbilisi, рр. 182-189

2. Хребтова О.А., Зачепа Н.В., Некрасов А.В. , Оніщенко А.О.  Напрямки модернізації систем дводвигуного електропривода змінного струму. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2021. Випуск 2(127) С. 75-80.

3. Ю. Савченко, А. Шаповал, В. Козечко, В. Воскобойник, О. Хребтова, С. Шлык Моделирование процессов безопасности систем механического нагружения. В серии конференций по материаловедению и инженерии. Издательство ИОП. 2021. том 1164, № 1, стр. 012070.

4. Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Зачепа Н.В., Хребтова О.А., Сергієнко І.С., Ченчевой В.В., Поднебенна С. К. Методика вибору механічного пристрою спряження частот обертання колеса транспортного засобу та валу асинхронного генератора за умови його гарантованого збудження. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Кременчук: КрНУ, 2021. Вип. 1/2021 (53). С. 8–14.

5. Хребтова О.А., Зачепа Н.В. Теплові режими автоматизованої системи електропривода під час рушання під навантаженням. Електротехніка та електроенергетика. Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. Вип. 4/2020. С. 82-91.

6. Хребтова О.А., Зачепа Н.В. Аналіз систем електропривода для виконання рушання та пуску під навантаженням. Електротехніка та електроенергетика. Запоріжжя: ЗНТУ, 2020. Вип. 3/2020. С. 45-52.

______________________________________________________________________________

Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

1. O. Khrebtova, I. Zachepa, I. Rodkin, N. Zachepa, A. Khrebtova and V. Kuznetsov, Analysis of Vibroreological Indicators in the Formation of the Moment of Control of the Electric Drive in Special Modes, 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021, Р. 1-6. (Scopus).

2. I. Zachepa, N. Zachepa, O. Khrebtova, I. Serhiienko, D. Shokarov and G. Mykhalchenko, Guaranteed and Reliable Excitation of Asynchronous Generator Coupled to Shaft of Vehicle, 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2021, Р. 1-5 (Scopus).

3. О.А. Хребтова, І. С. Сергієнко, О. Д. Дьоміна, Т. О. Хребтова. Методи налаштування ПІД–регулятора для системи автоматизованого керування електропривода механізму підіймання. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. Кременчук : КрНУ, 2020. Вип. 6/2020. С. 24-27

4. Khrebtova O., Zachepa N., Zachepa I., Mykhalchenko G., Prokopenko V. Formation of Starting Torque of Double-Fed Induction Motor. Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020, 9240786. (Scopus).

5. О.А. Хребтова, В. М. Петров, І. І. Родькін. Процеси під час рушання технологічних механізмів. Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVIІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 04–06 листопада 2020 р. Кременчук, КрНУ, 2020. с. 11-12

6. S. Serhiienko and O. Khrebtova, Starting torque of variable frequency electric drive, 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017, Р. 104-107, (Scopus).

______________________________________________________________________________

Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I або II етапі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт):

Підготовка переможців Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад/конкурсах наукових робіт:

Адонін В.М. (гр. Е-19-1с (ЕС)) та Каменюк В.В. (гр. Е-17-1 (ЕС)) які зайняли ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 2020 р.

Боряк О. (гр. Е-19-1 (ЕВ)), який зайняв ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 151 Автоматизовані комп’ютерно-інтегровані технології, 2021 р.

Корягін М. (гр. Е-17-1 (ЕС)), який зайняв ІІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2021 р.

Боряк О. (гр. Е-19-1 (ЕВ)), який зайняв ІІ місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2021 р.

______________________________________________________________________________

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член громадської організації «Українська асоціація інженерів-електриків» Кременчуцького міського осередку.

______________________________________________________________________________

Програми стажування (підвищення кваліфікації):

Закордонне стажування: