Запрошуємо до участі у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт

 

Запрошуємо до участі у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Згідно з листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 25.02.2020 № 22.1 / 10-2427 на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) у 2020/2021 навчальному році буде проходити Міжнародний конкурс студентських наукових робіт.

Співорганізаторами Конкурсу є закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

Метою конкурсу є активізація процесів інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

У Конкурсі можуть брати участь до трьох наукових робіт за кожною спеціальністю (напрямом) від одного ЗВО.

У Конкурсі можуть брати участь ЗВО України з залученням учасників іноземних ЗВО партнерів.

Конкурс проводиться у два тури:

– перший – у квітні 2021 року;

– другий – у травні-червні 2021 року у КрНУ.

Перший тур Конкурсу проходить у закладі вищої освіти з метою відбору кращих наукових робіт для участі в другому турі Конкурсу.

Термін подання робіт на ІІ-й тур Конкурсу – до 10 травня 2021 р.

Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час науково-практичних скайп-конференцій за окремим напрямом з 25 травня по 10 червня 2021 р.

Конкурсна робота повинна відповідати вимогам Положення про проведення Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за окремими спеціальностями (напрямами) (див. електронну версію http://krnukonkurs.kdu.edu.ua).

На Конкурс подаються самостійно підготовлені студентами наукові роботи (не більше двох авторів), які є пріоритетними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності (напрямом).

Текст роботи і супровідні документи подаються національною та англійською мовами.

Конкурсні роботи необхідно зареєструвати на сайті КрНУ у відповідному розділі спеціальності (напряму): http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/index.php

 

Контактні телефони

tel./fax: +380 05366 36217

+38(067)885–03–27 - Ченчевой Володимир Віталійович

 

Адреса для кореспонденції

Секретареві секції конкурсу "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка",

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600.

 

Електронна пошта:

krnu.ieesu@gmail.com