Графік попереднього захисту випускних робіт студентів

Графік

попереднього захисту випускних робіт студентів на кафедрі САУЕ

на 2020 - 2021 н.р.

БАКАЛАВРИ

Групи Кіл-сть студентів Дата Аудиторія Час проведення

Е – 17 – 1,

Е – 18 – 2с,

Е – 17 – 1зс

12

17

25

01.06.2021–

03.06.2021

2304

9.00-12.00
13.00-16.00

Студентам мати при собі:

  1. Пояснювальну записку 100 % готовності.
  2. Презентацію слайдів (роздруковану) і в електронному варіанті.
  3. Підготовлену доповідь.

УВАГА!!! Продовжуючи виконання в університеті карантинних (протиепідемічних) заходів, попередній захист здобувачів кваліфікації «бакалавр» денної та заочної форм навчання випуску 2021 року можливо провести із застосуванням дистанційних технологій навчання. Спосіб (способи) комунікації узгоджується до 31.05.21р. керівником ВКР з комісією щодо попереднього захисту.

МАГІСТРИ

Групи Кіл-сть студентів Дата Аудиторія Час проведення
ЕС – 19 – 1м 10 13.05.2021
14.05.2021
2304

9.00-12.00
13.00-16.00

Студентам мати при собі:

  1. Пояснювальну записку 100 % готовності.
  2. Презентацію слайдів (роздруковану) і в електронному варіанті.
  3. Підготовлену доповідь.

УВАГА!! Продовжуючи виконання в університеті карантинних (протиепідемічних) заходів, попередній захист здобувачів кваліфікації «магістр» денної форми навчання випуску 2021 року можливо провести із застосуванням дистанційних технологій навчання. Спосіб (способи) комунікації узгоджується до 12.05.21р. керівником ВКР з комісією щодо попереднього захисту.