На  сайт КрНУ             

Артеменко Артем Миколайович

Artemenkoстарший викладач кафедри

кандидат технічних наук

      

        

 

Посада: старший викладач кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Стаж роботи у ЗВО IV рівня акредитації: 19 років

Контактні дані: ел.адреса a.m.artemenko@ukr.net

                          телефон +38(096)1962660 (Viber, Telegram, WhatsApp)

______________________________________________________________________________

В 2002 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. З 2004 року працює асистентом, а з 2012 року займає посаду старшого викладача кафедри систем автоматичного управління і електроприводу. В 2021 році захистив дисертацію «Тяговий електропривод з адаптивним керуванням при змінних умовах зчеплення кар'єрних електровозів» за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи та отримав вчений ступінь кандидата технічних наук.

Основний напрям наукової діяльності: підвищення надійності роботи тягового електропривода при побудові системи керування багатодвигунового електропривода кар’єрного електровоза на базі визначення параметрів тягових двигунів при змінних умовах зчеплення.

Перелік дисциплін, що викладає: теорія електропривода (частина 2), спеціальне електрообладнання енергоємних виробництв, мікропроцесорні пристрої.

______________________________________________________________________________

Публікаційна діяльність:

Артеменко А.М.  має 60 публікацій, з них 56 наукового характеру, у т.ч. 17 у фахових виданнях та 4 навчальних посібника.

Індекс цитування за Google Scholar = 19.

______________________________________________________________________________

Науково-професійна діяльність:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

  1. Artemenko A., Chornyi O., Sydorenko V., Serhiienko S., Zachepa Y., Kuznetsov V., Kuznetsova A. Estimating the probability of the emergency operation of the quarry electric locomotive traction electric drive. World Science: RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, 2021. № 2 (63). P. 60–66. (RS Global, Index Copernicus, Google Scholar, Academia.edu, Biblioteka Narodowa, CiteFactor)
  2. Chornyi O., Chorna O., Guchenko M., Bisikalo O., Artemenko A. Experimental study of information technology of integrated induction motors condition monitoring. World Science: RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, Vol 1 No 6(58) (2020), P. 4–9. (RS Global, Index Copernicus, Google Scholar, Academia, Biblioteka Narodowa, CiteFactor)

______________________________________________________________________________

Наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України:

  1. Артеменко А. М., Чорний О. П. Експериментальні дослідження з визначення параметрів електричних двигунів тягового електроприводу кар’єрного електровозу. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. 2020. Вип. 4/2020(52). С. 27–32.
  2. Артеменко А. М., Чорний О. П., Данилейко О. К. Стан електромеханічного обладнання та аналіз режимів роботи тягових електроприводів кар’єрних електровозів. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. 2020. Вип. 41. С. 81–92.

______________________________________________________________________________

Патенти на винахід, деклараційні патенти на винахід чи корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. Чорний О.П., Сергієнко С.А., Артеменко А.М., Кравець О.М., Романенко С.С. Комп'ютерна програма «Віртуальний лабораторний стенд з навчальної дисципліни «Теорія електроприводу». Визначення моменту інерції електропривода методом вільного вибігу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70012 від 24.01.2017.

2. Чорний О.П., Сергієнко С.А., Артеменко А.М., Кравець О.М., Романенко С.С. Комп'ютерна програма «Віртуальний лабораторний стенд з навчальної дисципліни «Теорія електроприводу». Дослідження перехідних процесів в асинхронному електроприводі». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70011 від 24.01.2017.

3. Чорний О.П., Сергієнко С.А., Артеменко А.М., Кравець О.М., Романенко С.С. Комп'ютерна програма «Віртуальний лабораторний стенд з навчальної дисципліни «Теорія електроприводу». Вивчення способів навантаження електричних машин у різних режимах». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70010 від 24.01.2017.

______________________________________________________________________________

Підручники, навчальні посібники, монографії:

  1. Чорний О.П., Артеменко А.М., Титюк В.К., Зачепа Ю.В., Герасименко Л.В. Електромеханіка. Збірник завдань для самостійного розв’язання – Кременчук:
    ПП Щербатих О. В, 2021. – 194 с.
  2. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Артеменко А.М., Кравець А.М., Титюк В.К., Сергієнко С.А., Зачепа Ю.В. Теорія електроприводу. Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами: Навчальний посібник – Кременчук: ПП Щербатих О. В, 2020. – 104 с.
  3. Огарь В.О., Артеменко А.М. Лабораторний практикум з електротехніки: навчальний посібник – Кременчук : КрНУ імені Михайла Остроградського, 2020. – 114 с.

______________________________________________________________________________

Навчально-методичні посібники, електронні курси на освітніх платформах, інші друковані навчально-методичні праці:

1. Артеменко А.М. Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни «Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021. – 39 с.

2. Артеменко А.М. Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальної дисципліни «Комплектний електропривод» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021. – 53 с.

3. Артеменко А.М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комплектний електропривод» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2021. – 48 с.

4. Чорний О.П., Калінов А.П., Артеменко А.М. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія електропривода» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018. – 91 с.

5. Калінов А.П., Мамчур Д.Г., Артеменко А.М. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія електропривода (частина 2)» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 − «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітнього ступеня «Бакалавр» – Кременчук: Видавництво КрНУ, 2018. – 54 с.

______________________________________________________________________________

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, спеціальність: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. Захист відбувся 24.09.2021 р. у спеціалізованій вченій раді Д45.052.01 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

______________________________________________________________________________

Апробаційні та/або науково-популярні, та/або консультаційні (дорадчі), та/або науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики:

1. Артеменко А.М., Чорний О.П. Математичне моделювання тягового електропривода кар’єрного електровоза з урахуванням змін умов зчеплення. Матеріали конференції «L Науково-технічна конференція підрозділів Вінницького національного технічного університету (2021)». Вінниця, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper... Дата звернення: березень 2021.

2. Артеменко А.М., Бердай Абдельмажид. Аналіз причин виходу з ладу тягового електропривода залізничного електрорухомого складу. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. (Кременчук 04-06 листопада 2020 р.). Кременчук: КрНУ, 2020. Вип. 6/2020. С. 50–52.

3. Артеменко А.М., Дудник М. В., Рибак Ю.О. Динамічні режими дводвигунного електроприводу кар’єрного електровозу з урахуванням післяремонтних відхилень електричних параметрів двигунів. Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11–12 квітня 2019 р. Кременчук: КрНУ, 2019. С. 69-72.

4. Артеменко А.М., Гарькавий М.М. Вплив зміни параметрів двигуна на характеристики системи тягового дводвигунного електропривода. Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVII Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11–12 квітня 2019 р. Кременчук: КрНУ, 2019. С. 42-44.

5. Артеменко А.М., Реуцька А.В. ISpring QuizMaker як інструмент створення тестового контролю знань студентів. Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. Кременчук: КрНУ, 2018. Вип. 1/2018(3).
С. 185-187.

6. Артеменко А.М., Реуцька А.В., Довбнєв В.І. Розробка тестових завдань з курсу «Теорія елект-ропривода»на базі програми iSpring QuizMaker. Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 12–13 квітня 2018 р. Кременчук, КрНУ, 2018. С. 180-181.

7. Артеменко А.М., Реуцька А.В. Комп'ютеризований лабораторний стенд для дослідження системи генератор–двигун. Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць XV Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів у місті Кременчук 11–12 квітня 2017 р. Кременчук: КрНУ, 2017. С. 224-225.

______________________________________________________________________________

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської та Міжнародної студентської олімпіади (конкурсу студентських наукових робіт):

1. Член журі II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Електромеханіка» (КрНУ ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук).

______________________________________________________________________________

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член громадської організації «Українська асоціація інженерів-електриків» кременчуцького міського осередку.

______________________________________________________________________________

Програми стажування (підвищення кваліфікації):