Засідання екзаменаційної комісії № 74 із захисту бакалаврських робіт

11 червня та 16 червня 2021 року відбулися засідання  екзаменаційної комісії № 74 із захисту бакалаврських робіт освітнього ступеня (ОС) «бакалавр»  зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Склад ЕК та організація її роботи із захисту магістерських робіт

Екзаменаційна комісія із захисту бакалаврських робіт освітнього ступеня (ОС) «бакалавр» призначена наказом по Кременчуцькому національному університету  імені  Михайла  Остроградського від «14»«квітня» 2021 р.№74-1 у складі:

Голова комісії: ЯКИМЕЦЬ Сергій Миколайович – к.т.н., доцент кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

Члени комісії: 

  1. КАЛІНОВ Андрій Петрович – к.т.н., доцент кафедри „Системи автоматичного управління і електропривод”.
  2. КОРЕНЬКОВА Тетяна Валеріївна – к.т.н., доцент кафедри „Системи автоматичного управління і електропривод”.
  3. СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри „Системи автоматичного управління і електропривод”.

Секретар комісії: РИКОВА Ольга Миколаївна – учбовий майстер кафедри «Системи автоматичного управління і електропривод».

За період роботи ЕК  з «11» «05» 2021 р. по «16» «05» 2021 р.  проведено 2 засідання із захисту БР. Організаційно захист кожного проекту проводився згідно Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії, затвердженої наказом ректора від 31.08.20 р. № 145-1. Продовжуючи виконання в університеті карантинних (протиепідемічних) заходів відповідно до наказу ректора від 07 травня 2021 року № 86-1, проводилась атестація здобувачів кваліфікації бакалавр денної та заочної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка випуску 2021 року очно та з використанням дистанційних  інформаційно-комунікаційних технологій навчання (за змішаним  навчанням).

Остаточна оцінка приймалася на закритому засіданні ЕК і оголошувалася всім студентам, що захищалися, в день захисту. В цілому робота ЕК проводилася організовано і чітко. При захисті бакалаврських робіт були присутні керівники бакалаврів, які виступали з відгуком на випускну бакалаврську роботу та характеризували самого студента, його основні здобутки. Всі бакалаврські роботи виконано на високому науково-технічному рівні, при цьому можна відмітити повноту і логічність представлених доповідей та високу якість відповідей на запитання членів ЕК при захисті. Остаточна оцінка приймалася на закритому засіданні ЕК і оголошувалася всім студентам, що захищалися, в день захисту. В цілому робота ЕК проводилася організовано і чітко.

Загальний рівень інженерно-технічної підготовки студентів-випускників кафедри САУЕ відповідає вимогам освітньо-професійної підготовки фахівців  кваліфікації «бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки».

Під час роботи екзаменаційної комісії № 74 із захисту бакалаврських робіт було проведено захист комплексних міжкафедральних випускних робіт бакалаврів зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» на тему:

САПУН Діана Юріївна

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування вакуумстворюючої системи гідроциркуляційного типу в умовах ПАТ «Укртатнафта»

Основна частина: Дослідження статичних та динамічних режимів частотно-регульованого електропривода відцентрового насосу 

КИБЛИК Євгеній Миколайович

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування вакуумстворюючої системи гідроциркуляційного типу в умовах ПАТ «Укртатнафта».

Основна частина: Апаратне та програмне забезпечення процесів збору та транспортування нафти

САПУН Яна Юріївна

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування блоком ректифікації ізомеризату комбінованої установки ЛК-6у  в умовах ПАТ «Укртатнафта»

Основна частина: Дослідження статичних та динамічних режимів частотно-регульованого електропривода повітряного холодильника

ШЕВЧЕНКО Олександр Дмитрович

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування блоком ректифікації ізомеризату комбінованої установки ЛК-6у  умовах ПАТ «Укртатнафта».

Основна частина: Розробка інформаційного забезпечення технологічного процесу підготовки сирої нафти

Кращі бакалаврські роботи

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Назва теми магістерської роботи

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

1

ДЬОМІНА Ольга Дмитрівна

Дослідження режимів роботи асинхронного двигуна у складі частотно-керованого електропривода з векторним керуванням

Мельников В.О.,

доцент кафедри

2

ЗАЄВА Юлія Сергіївна

Частотно-керований електропривод з функцією відмовостійкого керування асинхронним двигуном при пошкодженнях в силовому електричному колі статора

Мельников В.О.,

доцент кафедри

3

ЛОБОДА Анатолій Юрійович

Дослідження режимів роботи автономного асинхронного генератора з параметричною несиметрією

Мельников В.О.,

доцент кафедри

4

САПУН Діана Юріївна

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування вакуумстворюючої системи гідроциркуляційного типу в умовах ПАТ «Укртатнафта»

Основна частина: Дослідження статичних та динамічних режимів частотно-регульованого електропривода відцентрового насосу

Коренькова Т.В., доцент кафедри

5

САПУН Яна Юріївна

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування блоком ректифікації ізомеризату комбінованої установки ЛК-6у  в умовах ПАТ «Укртатнафта»

Основна частина: Дослідження статичних та динамічних режимів частотно-регульованого електропривода повітряного холодильника

Ковальчук В.Г.,

асистент кафедри

6

Величай Олександр Олегович

Електропривод 3D верстату на базі крокового двигуна NEMA17

Зачепа Н.В.,

доцент кафедри

7

ПАВЛЕНКО Антон Станіславович

Електропривод регулятора напруги трансформатора 1600 МВА в умовах розподільчої підстанції філії «Шебелинкагазвидобування» АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»

 

8

Пінчук Олександр Олегович

Електропривод машини термічного різання типу КОМЕТА М в умовах ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

Зачепа Н.В.,

доцент кафедри

9

Цвелих Дмитро Сергійович

Мікропроцесорна система керування 3D верстатом на базі інтерфейсної плати BL-MATH3

Зачепа Н.В.,

доцент кафедри

Бакалаврські роботи, які рекомендовані у виробництво

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Назва теми магістерської роботи

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

1

ЛІБЕНКО Руслан Анатолійович

Електропривод конвеєра агломашини АКМ – 312 в умовах РЗФ – 1 «НКГЗК» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Чорний О.П.,

професор кафедри

2

ОВЧАРЕНКО Владислав Олександрович

Частотно-регульований електропривод жиропалету в умовах заводу шампанських вин «Art Winery»

Чорний О.П.,

професор кафедри

3

Іванов Дмитро Сергійович

Асинхронний регульований електропривод дробарки в умовах ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

Артеменко А.М.,

ст. викл. кафедри

4

КОРЯГІН Михайло Євгенович

Електропривод системи слідкування станції тропосферного зв’язку Р-423-2А "БРИГ-2А" в умовах ВАТ «ОЛІМП»

Хребтова О. А.,

доцент кафедри

5

Лазуренко Олег Олександрович

Модернізація електропривода змінного струму рухомої решітки в умовах ЦВО ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

Калінов А.П., доцент кафедри 

6

Сенцов Олександр Вадимович

Частотно-регульований електропривод водовідливної установки в умовах рудного кар’єру ТОВ «Єристівський гірничо- збагачувальний комбінат»

Коренькова Т.В., доцент кафедри 

Бакалаврські роботи, які рекомендовані для наукових досліджень

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові студента

Назва теми магістерської роботи

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

1

ДЬОМІНА Ольга Дмитрівна

Дослідження режимів роботи асинхронного двигуна у складі частотно-керованого електропривода з векторним керуванням

Мельников В.О.,

доцент кафедри

2

ЗАЄВА Юлія Сергіївна

Частотно-керований електропривод з функцією відмовостійкого керування асинхронним двигуном при пошкодженнях в силовому електричному колі статора

Мельников В.О.,

доцент кафедри

3

ЛОБОДА Анатолій Юрійович

Дослідження режимів роботи автономного асинхронного генератора з параметричною несиметрією

Мельников В.О.,

доцент кафедри

4

САПУН Діана Юріївна

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування вакуумстворюючої системи гідроциркуляційного типу в умовах ПАТ «Укртатнафта»

Основна частина: Дослідження статичних та динамічних режимів частотно-регульованого електропривода відцентрового насосу

Коренькова Т.В., доцент кафедри

5

САПУН Яна Юріївна

Комплексна випускна робота бакалавра: Автоматизована система керування блоком ректифікації ізомеризату комбінованої установки ЛК-6у  в умовах ПАТ «Укртатнафта»

Основна частина: Дослідження статичних та динамічних режимів частотно-регульованого електропривода повітряного холодильника

Ковальчук В.Г.,

асистент кафедри

6

РОМАНОВ Сергій Володимирович

Дослідження статичних та динамічних режимів автономного асинхронного генератора при живленні сільськогосподарських споживачів малої потужності

Ченчевой В.В.,

доцент кафедри

7

Цвелих Дмитро Сергійович

Мікропроцесорна система керування 3D верстатом на базі інтерфейсної плати BL-MATH3

Зачепа Н.В.,

доцент кафедри

 
Фото процедури захисту:

 

За результатими захисту були складені таблиці успішності

Категорія: