Програми обміну здобувачів

 

З 2016 року відбувається активізація співпраці між університетами за рахунок грантової підтримки в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+. Один з ключевих напрямів цієї програми – міжнародна кредитна мобільність (International Credit Mobility Programme), яка надала можливість студентам та науково-педагогічним працівникам університетів-партнерів навчатися, стажуватися, обмінюватися досвідом та брати участь в спільних наукових проектах.

 

10 грудня 2021 р. - участь студентів кафедри у вебінарі компанії SELFINVEST

 

25 по 29 вересня 2017 року - візит професора Діамана Мілявця Люблянського університету

 

15 лютого - 15 липня 2017 року - програма академічної мобільності здобувача Манька Романа в Люблянському університеті на кафедрі мехатроніки