План виховної роботи кафедри

 ВИХОВНА РОБОТА КАФЕДРИ на 2021-2022 н.р.

 

Вид роботи

Відповідальні

виконавці

Термін викон.

1 Національне, громадське виховання

1

Організація екскурсії зі студентами по підприємствам регіону

доц. Хребтова О.А.

викладачі кафедри

Протягом року

2

Організація екскурсії зі студентами по історичним місцям Полтавщини та країни

доц. Хребтова О.А.

куратори груп

Протягом року

3

Проведення заходів на теми:

  • «Протидія торгівлі людьми»;
  •  «Герої боротьби за незалежність України: історія і сучасність»
  • «Наркоманія та боротьба з нею»

куратори груп

Протягом року

4

Збір речей, продуктів харчування для учасників АТО

ст. викл. Артеменко А.М.

студрада

Протягом року

5

Бесіда на тему «Військовий обов’язок в Україні: права і відповідальність»

ст. викл. Артеменко А.М.

Жовтень 2021

6

Збір речей та коштів для вихованців будинку «Малютки»

ст. викл. Артеменко А.М.

студрада

Грудень 2021

7

Організація та проведення зустрічей з учасниками АТО

ст. викл. Артеменко А.М.

куратори груп

Протягом року

2 Трудове, професійне виховання

1

Проведення загальних батьківських зборів зі студентами 1-го курсу

доц. Зачепа Ю.В.

куратори груп

Вересень

2021

2

Залучення студентів до науково-дослідної роботи в гуртках СНТ

проф. Родькін Д.Й.

викладачі

протягом року

3

Залучення студентів до участі у заходах запланованих до Дня енергетика

доц. Зачепа Ю.В.

доц. Хребтова О.А.

ст. викл. Артеменко А.М.

студ. рада

Грудень

2021 р.

4

Проведення трудових акцій

доц. Зачепа Ю.В.

куратори груп

Протягом семестру

5

Залучення студентів до участі у конференції молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації"

проф. Родькін Д.Й.

куратори груп

Протягом року

6

Здійснення контролю за успішністю і дисципліною студентів. Проведення бесід, інформування батьків (згідно кафедральних планів виховної роботи)

доц. Зачепа Ю.В.,

куратори групи

протягом семестру

7

Організація та контроль працевлаштування випускників

проф. Родькін Д.Й.

уч. майс. Рикова О.М.

весна –

літо 2022

8

Організація виробничої практики на підприємствах та кафедрах КрНУ

проф. Родькін Д.Й.

доц. Хребтова О.А.

уч. майс. Рикова О.М.

протягом року

9

Організація та проведення зустрічей студентів з представниками підприємств України

проф. Коренькова Т.В.

доц. Хребтова О.А.

доц. Зачепа Ю.В.

протягом року

3 Політичне і правове виховання

1

Організація чергування студентів і викладачів в учбових корпусах, під час проведення культурно-масових заходів, у гуртожитках

ст. викл. Артеменко А.М.

Протягом семестру

2

Індивідуальні бесіди із студентами порушниками дисципліни

доц. Зачепа Ю.В.

доц. Хребтова О.А.

проф. Родькін Д.Й.

Протягом семестру

3

Проведення бесід на тему Закон України «Про вищу освіту», «Про студентське самоврядування»

куратори 1 та 3 курсу студ. рада, проф. спілка

Вересень 2021

4

Проведення бесід на теми:

«Я – громадянин України»

куратори груп

Жовтень 2021

5

Зустріч з працівниками правоохоронних органів

доц. Зачепа Ю.В.

куратори груп

Протягом року

4 Морально–етичне виховання

1

Проведення бесід, спрямованих проти вживання алкоголю, наркотиків, куріння та застосування ненормативної лексики

куратори груп

студ. рада

Раз на місяць

2

Бесіди з проблем етики та етикету

куратори груп

Протягом року

3

Організація настінних газет та листівок до святкових дат: «День міста», «День вчителя», «День боротьби зі СНІДом», «День енергетика», «День студента», «Новий рік», «8 березня», «День інституту», «День перемоги»

куратори груп

студ. рада

Протягом року

4

Виховна робота у гуртожитках: зустрічі з лікарями, бесіди кураторів, студ. ради, помічником директора з ВР

куратори груп

 студ. рада

Згідно графіку

5 Екологічне виховання

1

Лекції про екологічну ситуацію в регіоні

куратори груп

Протягом року

2

Прибирання території університету

куратори груп

Згідно графіку

3

Участь у міських екологічних акціях

доц. Рєзнік Д.В.

куратори груп

Згідно планів

6 Художньо-естетичне виховання

1

Залучення студентів до естетичного оснащення приміщень кафедр

куратори груп

Протягом року

2

Відвідування студентами художніх виставок, театральних постановок

куратори груп

Протягом року

3

Участь студентів у конкурсах «Маємо таланти», «Студент року», «Студентська весна» та інших заходах

доц. Рєзнік Д.В.

 

Протягом року

7 Фізичне виховання

1

Бесіди щодо здорового способу життя, фізіологічних особливостей організму, норм харчування, фізичних навантажень

куратори груп

Вересень 2021

2

Участь у спартакіадах та інших спортивних заходах університету та інституту

доц. Рєзнік Д.В.

відповід. за фізичне виховання

Згідно плану

3

Організація спортивних змагань серед студентів (спартакіада серед факультетів університету та спеціальностей інституту, День туризму)

доц. Рєзнік Д.В.

відповід. за фізичне виховання

Протягом року

8 Робота студради та студентського профкому

1

Засідання студради інституту та профкому

Профком

студ. рада

Протягом року

2

Робота студрад та профкому у гуртожитках

Профком

студ. рада

Протягом року

3

Участь студради та профкому в стипендіальній комісії при нарахуванні стипендій та матеріальних допомог

Профком

студ. рада

Протягом року

9 Організаційні заходи

1

Робота кураторів (згідно з планами роботи кураторів та планами виховної роботи кафедри та інституту)

куратори

 

Протягом року

2

Конкурс «Кращий куратор САУЕ»

куратори

 

Протягом року