На  сайт КрНУ             

Науково-дослідний центр "Енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування"

Науково–дослідний центр «Енергоспоживання, енерговикористання та енергокерування» був створений у квітні  2022 року як структурний підрозділ Навчально–наукового інституту Електричної інженерії та інформаційних технологій на базі кафедр систем автоматичного управління і електроприводу та електротехніки.

Мета створення науково–дослідного центру ЕЕЕ – надання наукових, консультаційних та освітніх послуг за освітньою галуззю вищої освіти 14 – електрична інженерія, проведення наукової, науково–технічної та інноваційної діяльності за пріоритетними напрямами наукової діяльності КрНУ (зазначених галузей знань).

Структурними підрозділами НДЦ є експериментальні лабораторії «Комп’ютеризовані системи керування автоматизованим електроприводом загальнопромислових механізмів та технологічних установок», «Системи керування електроприводами та силова перетворювальна техніка», «Електротехнічні та електромеханічні пристрої і системи, електропостачання й енергетичний менеджмент». Експериментальні лабораторії забезпечують реалізацію мети та напрямів діяльності ЕЕЕ за рахунок використання сучасного (унікального) наукоємного обладнання.

Керівником науково-дослідного центру є к.т.н., доц. Ченчевой В.В. 

План заходів НДЦ на 2023 р.

Науковим керівником експериментальної лабораторії «Комп’ютеризовані системи керування автоматизованим електроприводом загальнопромислових механізмів та технологічних установок» є д.т.н., доц. Коренькова Т.В.

Паспорт експериментальної лабораторії 2105

Науковими напрямками експериментальної лабораторії є дослідження статичних та динамічних характеристик автоматизованого електропривода промислових машин та механізмів в нормальних експлуатаційних та аварійних режимах роботи; діагностика, випробування та оцінка енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу; дослідження ефективних електромеханічних систем електрогідравлічних комплексів з моніторингом енергопроцесів у динамічних режимах.

 

    

Науковим керівником експериментальні лабораторії «Системи керування електроприводами та силова перетворювальна техніка» є к.т.н., доц. Калінов А.П.

Паспорт експериментальної лабораторії 1203

Лабораторія використовується у навчальних цілях для дослідження релейно-контакторних систем керування, замкнутих систем керування електроприводами постійного та змінного струму, керування частотно-регульованими електроприводами зі скалярним та векторним керуванням.

     

Науковим керівником експериментальні лабораторії «Електротехнічні та електромеханічні пристрої і системи, електропостачання й енергетичний менеджмент» є к.т.н., доц. Бялобржеський О.В.

Науковими напрямками експериментальної лабораторії є розробка методів ідентифікації та інтелектуального керування безперервними технологічними процесами перетворення енергії, комп’ютеризованих моделей технологічних комплексів.

   

 

 

 


Експериментальні лабораторії кафедри: