Науково-дослідний центр "ЕЕЕ" та експериментальні лабораторії кафедри

1.1 Науково-дослідний центр «Енергоспоживання, енерговикористання, енергоуправління (ЕЕЕ)» створений при  навчально-науковому інституті електричної інженерії та інформаційних технологій (ІЕЛІІТ) Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського. Основні види науково-дослідних робіт Центру визначаються  перспективним планом НДР кафедри САУЕ в галузі електромеханіки, електротехніки та енергоресурсозбереження та має свою інтегровану з кафедрою САУЕ звітність за результатами науково-дослідних робіт.

 1.2 Мета діяльності Центру: створення наукового і координаційного органу з наукового, інформаційного та освітнього забезпечення планованих НДР, профорієнтаційних видів робіт та заходів, надання науково-дослідних послуг з підвищення кваліфікації в сфері електромеханіки, систем автоматизації та енергоресурсозбереження.

1.3 Координаційна рада Центру складається з представників підрозділів ІЕЛІІТ та промисловості:

проф. Родькін Д.Й. (науковий керівник Центру), проф. Загірняк М.В., проф. Чорний О.П., проф. Коренькова Т.В., проф. Прус В.В., проф. Перекрест А.Л., доц. Зачепа Ю.В., доц. Сергієнко С.А., доц. Бялобржеський О.В., доц. Калінов («Енергоплюс»), доц. Сердюк О.О. («Шлях краси»), Горнев К.Т. («Крюківський вагонобудівний завод»), представники ПГЗК та ін.

Редакційна група: доц. Мельников В.О., доц. Ченчевий В.В., ст. викл. Ноженко В.

Секретаріат Центру: доц. Зачепа Н.В., ст. викл. Ковальчук В.Г., фах. Карпенко О.О.

В роботі Центру приймають участь професорсько-викладацький, навчально-допоміжний склад кафедри, а також інші співробітники кафедри.

1.4 Функції Центру: проведення спільних науково-технічних семінарів, круглих столів з роботодавцями, службами міськвиконкому; заключення договорів про співпрацю; надання наукових послуг підприємствам та організаціям регіону (заключення госпдоговірних тематик, проведення курсів підвищення кваліфікації для інженерно-технічного складу, робочого персоналу, аспірантів, магістрів та т.ін.); організація філіалів кафедри на підприємствах; проходження практики студентами університету, подальше працевлаштування випускників; впровадження дуальної форми навчання; профорієнтаційна робота (співпраця з кадровими службами підприємств), проведення Днів енергетика та т.ін.

1.5 Матеріально-технічна база Центру: експериментальні лабораторії: 2105а «Лабораторія з дослідження систем автоматизованого електроприводу промислових механізмів та автоматизації», 3308 «Лабораторія з дослідження систем керування ЕП електромеханічних систем», 1110 «Лабораторія теорії електроприводу та автоматизованих систем керування електропривод промислових механізмів»

1.6 Наукові напрямки Центру: на базі наукової школи професора Родькіна Д.Й. „Енергоресурсозбереження, діагностика та моніторинг в електромеханічних системах”, а саме: «Проблеми ідентифікації параметрів електричних двигунів з використанням систем динамічного навантаження, розвиток теорії миттєвої потужності, створення уніфікованих систем керування процесом рушання і полегшеного пуску» (проф. Родькін Д.Й.); «Проблеми підвищення якості підготовки фахівців з використанням віртуального лабораторного обладнання» (проф. Чорний О.П.); «Системи діагностики, моніторингу та керування ресурсом роботи електротехнічних комплексів» (доц. Калінов А.П.); «Енергозбереження, керованість та надійність електротехнічних комплексів з турбомеханізмами» (проф. Коренькова Т.В.). та інші.


Експериментальні лабораторії кафедри: