На  сайт КрНУ             

Підготовка науково-педагогічних кадрів

В КрНУ працює вчена рада  Д 45.052.01  із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями:

05.09.01 - «Електричні машини і апарати»;
05.09.03 - «Електротехнічні комплекси і системи».  

До складу вченої ради входять провідні науковці кафедри САУЕ: проф. Родькін Д.Й. та проф. Чорний О.П.

З 2018 р. співробітниками кафедри захищено:

  • 1 докторську дисертацію (доц. Коренькова Т.В.);
  • 8 кандидатських дисертацій (Рєзнік Д.В., Зачепа Н.В., Хребтова О.А., Ноженко В.Ю., Алєксєєва Ю.О., Руденко М.А., Ковальчук В.Г., Артеменко А.М.).

 

 Рік захисту

П.І.Б.

Тема

Керівник

2021

(травень)

Коренькова Тетяна Валеріївна

 Ефективні електромеханічні системи електрогідравлічних комплексів з моніторингом енергопроцесів у динамічних режимах

 

дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор Загірняк Михайло Васильович

2021

(вересень)

Артеменко Артем Миколайович

Тяговий електропривод з адаптивним керуванням при змінних умовах зчеплення кар’єрних електровозів

 

доктор технічних наук, професор Чорний Олексій Петрович

2021

(вересень)

Ковальчук Вікторія Григорівна

Енергоефективне керування регульованим електроприводом електрогідравлічного комплексу з ідентифікацією параметрів гідросистеми

 

кандидат технічних наук, доцент Коренькова Тетяна Валеріївна

2021

(квітень)

 

Руденко Микита Андрійович

Визначення параметрів електропривода з асинхронним двигуном і врахуванням ефекту витіснення струму

 

кандидат технічних наук, доцент Зачепа Юрій Володимирович

2020

(листопад)

Алєксєєва Юлія Олександрівна

Ефективне керування насосним комплексом на основі аналізу енергетичних параметрів та ресурсу електрогідравлічного обладнання

кандидат технічних наук, доцент Коренькова Тетяна Валеріївна

2019

(грудень)

Ноженко Вікторія Юріївна

Асинхронний електропривод зарезонансних вібраційних машин з покращеними пусковими режимами

доктор технічних наук, професор Родькін Дмитро Йосипович

2018

(жовтень)

Хребтова Оксана Анатоліївна

Частотно-регульований асинхронний електропривод затвору зливної греблі з поліпшенням динаміки рушання та пуску

кандидат технічних наук, доцент Сергієнко Сергій Анатолійович

2018

(квітень)

Зачепа Наталія Василівна

Заходи і засоби забезпечення безпечних умов праці при експлуатації асинхронних машин

доктор технічних наук, професор Сукач Сергій Володимирович

2018

(грудень)

Рєзнік Дмитро Володимирович

Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих   місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів

доктор технічних наук, професор Сукач Сергій Володимирович

 

Під керівництвом провідних фахівців кафедри було захищено:

  • 1 докторську (Черно Олександр Олександрович тема: «Енергоефективні керовані електромагнітні приводи вібраційного обладнання. Теорія і практика», керівник проф. Чорний О.П.)
  • 5 кандидатських дисертацій, а саме: 2 кандидатські (керівник проф. Коренькова Т.В.), 1 кандидатську (керівник доц. Зачепа Ю.В.), 1 кандидатську (керівник проф. Родькін Д.Й.), 1 кандидатську (керівник доц. Сергієнко С.А.) 

 

 

2018

2019

2020

2021

Всього

захищено кандидатських дисертацій

3

1

1

3

8

захищено докторських дисертацій

-

-

-

1

1

отримання вченого звання доцента

-

-

2

2

4

 


АСПІРАНТУРА


ДОКТОРАНТУРА