Винахідницька діяльність

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри за 2017-2021 роки підготовлено та отримано 18 охоронних документів. Детальна інформація  винахідницької діяльність наведена в таблиці:

Рік

Авторські свідоцтва

Деклараційні патенти на корисну модель

2018/19

3

2

2019/20

5

0

2020/21

7

1

Всього

15

3