На  сайт КрНУ             

БАКАЛАВРИ

Графік

попереднього захисту випускних робіт студентів на кафедрі САУЕ

на 2021 - 2022 н.р.

Групи

Кіл-сть студентів

Дата

Аудиторія

Час проведення

 

Е – 18 –2зс

Е – 17 –1з

Е – 19 –1с

 

44

01.06.2022-

03.06.2022

 

2304

9.00-12.00

13.00-16.00

 

Студентам мати при собі: 

 1. Пояснювальну записку 100 % готовності.
 2. Презентацію слайдів (роздруковану) і в електронному варіанті.
 3. Підготовлену доповідь.

УВАГА!!! Продовжуючи виконання наказу ректора від 24 лютого 2022 р. № 23-1 «Про запровадження дистанційної форми навчання на час дії воєнного стану в Україні», від 11 березня 2022 р. № 30-1 «Про організацію освітнього процесу з 14 березня 2022 р.», від 30 березня 2022 р. № 40-1 «Про проведення атестації випускників 2022 р. в університеті», попередній захист здобувачів кваліфікації «магістр» денної форми навчання випуску 2022 року буде проводитись із застосуванням дистанційних технологій навчання. Спосіб (способи) комунікації узгоджується до 29.05.22 р. керівником випускної роботи магістра з комісією щодо попереднього захисту.

Склад комісії попереднього захисту:

 1. Мельников В. О. – к.т.н., доцент кафедри САУЕ
 2. Зачепа Ю. В. – к.т.н., доцент кафедри САУЕ
 3. Ковальчук В. Г. – к.т.н., ст. викладач кафедри САУЕ

контроль та виконання покласти на відповідального за дипломування Рикову О. М.

 

Р   О   З   К   Л   А   Д

роботи екзаменаційних  комісій по розгляду випускних робіт

у 2021/22 н. р.

ЕК

 

Спеціаль-

ність,

напрям

Курс

Державна

атестація

Група

К-сть

студ

Період роботи

Ауд.

1

2

3

4

5

6

7

8

Навчально-науковий інституту електричної інженерії та інформаційних технологій

Освітній ступінь «бакалавр»

 

141 ЕЕЕ

(ЕС, ЕВ)

5

Захист бакалаврських робіт

 

Е – 18 –2зс

6

15.06.2022-16.06.2022р.,

09.00 – 12.00,

13.00 – 16.00

2304

Е – 17 –1з

8

4

Е – 19 –1с

8

 

141 ЕЕЕ

(ЕС, ЕВ)

5

Захист бакалаврських робіт

 

Е – 18 –2зс

5

1506.2022-16.06.2022р.,

09.00 – 12.00,

13.00 – 16.00

2409

Е – 17 –1з

8

4

Е – 19 –1с

9

 

ОГОЛОШЕННЯ!

 студентам – випускникам (бакалаврам) денної та заочної форми навчання випуску 2022 року кафедри САУЕ

здати наступні документи до захисту:

 • залікову книжку;
 • студентський квиток;
 • пояснювальну записку;
 • рецензію на роботу, підписану рецензентом;
 • відгук керівника випускної роботи;
 • довідку на плагіат випускної роботи;
 • заяву на закріплення теми (підписану власноруч);
 • файл презентації в PDF-форматі (ім’я файлу – прізвище студента).

Всі документи надати до 12 червня 2022 року. Документи надати керівникам магістерських робіт або Риковій О.М. (096 066 77 36)


Склад екзаменаційної комісії щодо захисту бакалаврських робіт у 2021-22 н.р.

Консультанти розділів випускних робіт 

Розподіл рецензентів бакалаврських робіт 

Бланк заяви студента на перевірку на плагіат

Заява на закріплення теми випускної роботи

Рецензія на випускну роботу

Зразок титульної сторінки пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи

Лист завдання

Зразок заповнення листа завдання

Приклад оформлення РЕФЕРАТУ

Приклад оформлення умовних позначень

Приклад оформлення ЗМІСТУ

Оформлення переліку посилань

Аркуш переліку презентаційного матеріалу

Приклад презентаційного матеріалу