На  сайт КрНУ             

Інформаційні ресурси

 
 

Нормативна документація Кременчуцького національного університету імені Михайла Остоградського


Для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників КрНУ надає безкоштовний доступ до наукометричних баз даних: Scopus, Web of Science, Google Scholar.  

На сайті КрНУ є електронний репозітарій, який містить інформаційне забезпечення за різними спеціальностями, у тому числі, за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка":

Періодичні видання

Електронні видання

Безкоштовні онлайн ресурси

В КрНУ є відповідний структурний підрозділ - бібліотека КрНУ, яка надає можливість безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів за фахом.

Кафедра САУЕ містить власний бібліотечний фонд (електронні та друковані версії), щорічно видає посібники та монографії за профілем 141 спеціальності.