На  сайт КрНУ             

Наукові напрями

У школі Ененргоресурсозбереження це підтверджується наявністю сформованих самостійних наукових напрямів досліджень в рамках наукової школи (рис2), а саме:

  • Проблеми ідентифікації параметрів електричних двигунів з використанням систем динамічного навантаження та енергодіагностики за параметрами миттєвої потужності – під безпосереднім керівництвом докт.техн.наук, проф. Родькіна Д.Й.
  • Керування процесами перетворення енергії в електромеханічних комплексах для підвищення ефективності їх роботи, створення віртуального обладнання для навчального процесу і наукового дослідження – під керівництвом докт.техн.наук, проф. Чорного О.П., який має близько 200 наукових публікацій, з яких понад 20 патентів на винахід, 6 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми, 8 монографій, 1 підручник, близько 50 методичних розробок.
  • Енергоресурсозберігаючі системи і технології управління насосними агрегатами і комплексами – під керівництвом канд.техн.наук, доц. Коренькової Т.В., яка опублікувала більш ніж 130 наукових статей у різних виданнях, у тому числі фахових закордонних, понад 140 тез доповідей на конференціях різного рівня, отримала 14 патентів на винаходи та корисні моделі, підготувала понад 50 методичних розробок.
  • Системи діагностики, моніторингу та керування ресурсом роботи електромеханічних комплексів на основі показників якості перетворення енергії – під керівництвом канд.техн.наук., доц. Калінова А.П., результати роботи якого подано у 115 наукових працях, із них більш ніж у 70 публікаціях, 12 патентах, 30 методичних розробках.
  • Системи керованого рушання електроприводів змінного струму – під керівництвом канд.техн.наук, доц. Гладира А.І., який підготував 120 публікацій, з них 64 наукові статті, 12 патентів та 9 навчальних посібників.
  • Енергозбереження в теплофікаційних системах муніципалітетів – під керівництвом канд.техн.наук, доц. Перекреста А.Л., за результатами досліджень опубліковано 9 статей у фахових виданнях України, отримано 9 патентів на корисні моделі та 8 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми.

Напрями наукової школи
«Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах,
удосконалення пристроїв обліку електроенергії»