Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів

Міжнародна науково-технічна конференція
молодих учених і спеціалістів

"Електромеханічні та енергетичні системи,
методи моделювання та оптимізації

ЕСМО

International Conference of students and young researchers

"Electromechanical and energy systems,
modeling and optimization methods"
ESMO

Адреса оргкомітету:

Україна, 39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Тел.: (05366) 3-11-47;  факс: (05366) 3-60-00;
е-mail: esmo@kdu.edu.ua

 

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського традиційно у квітні місяці проводить Міжнародну науково-технічну конференцію молодих учених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації" (ЕSМО).

Тематичні напрями роботи конференції:

  • електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації;
  • діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження;
  • енергетика та енергетичні системи;
  • автоматизація; електричні машини та апарати;
  • інновації в освіті та виробництві, проблеми вищої школи;
  • комп’ютерні технології в освіті та виробництві, лабораторне обладнання.

Матеріали конференції друкуються у щорічному збірнику тез, депонуються в Національній бібліотеці України ім. В.Вернадського, розміщуються на офіційному сайті КрНУ. Кращі доповіді рекомендуються до опублікування у науково-виробничому фаховому журналі «Електромеханічні і енергозберігаючі системи» (http://ees.kdu.edu.ua) та науково-практичному електронному фаховому журналі «Інженерні та освітні технології» (http://eetecs.kdu.edu.ua).

Умови участі:

До початку конференції

– реєстрація на офіційному сайті конференції – http://esmo.kdu.edu.ua;

За три тижні до початку конференції

– подання матеріалів у електронному вигляді оформлених згідно правил

За два тижні до початку конференції

– сплата організаційного внеску та замовлення матеріалів конференції.

Через два тижні після конференції

– отримання замовлених матеріалів. Розміщення електронної версії збірника на сайті конференції.

Правила оформлення матеріалів та детальна інформація про ЕSМО розміщена на сайті: http://esmo.kdu.edu.ua

Організаційний комітет МНТК ЕSМО